مدیریت تولید و عملیات

Production and Operations Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۴۹۰
نویسنده (ها) : سیدعباس کاظمى ، مسعود کسایى
Seeyed Abbas Kazemi , Massoud Kassaee
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۳ تیر ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0525-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۸۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۴۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

فصل اول: درآمدی بر مدیریت تولید و عملیات
فصل دوم: استراتژیهای عملیاتی
فصل سوم: پیش‌بینی در مدیریت تولید
فصل چهارم: فرایندهای تولیدی
فصل پنجم: مکان‌یابی
فصل ششم: جانمایی تسهیلات تولیدی و خدماتی
فصل هفتم: روشهای تجزیه و تحلیل و توسعه جانمایی تسهیلات
فصل هشتم: فنّاوری تولید: انتخاب و مدیریت فنّاوری
فصل نهم: برنامه‌ریزی ظرفیت
فصل دهم: برنامه‌ریزی تلفیقی
فصل یازدهم: برنامه زمان‌بندی
فصل دوازدهم: سیستمهای کنترل موجودی و برنامه‌ریزی مواد
فصل سیزدهم: مدیریت مواد و خرید
فصل چهاردهم: بهره‌وری کارکنان و مدیران
فصل پانزدهم: کنترل کیفیت
فصل شانزدهم: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
فصل هفدهم: مدیریت نگهداری و تعمیرات
فصل هجدهم: تحقیق و توسعه و نوآوری
فصل نوزدهم: آینده صنعت: تغییر در دیدگاه فنّاوری تولید و عملیات
پیوست: آشنایی با برخی صنایع تولیدی ایران

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت تولید و عملیات» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :