فلسفه تعلیم و تربیت (غربی و اسلامی)

The Philosophy of Education (Westrrn & Islamic)گروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۱۵۴
نویسنده (ها) : دکتر سید احمد رهنمایی
Seyed Ahmad Rahnamaei , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
آخرین بروزرسانی : ۰۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0552-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

فلسفه تعلیم و تربیت به سه پرسش اساسی پاسخ می‌دهد که پاسخ به هریک، دربرگیرنده رکنی از ارکان فلسفه تعلیم و تربیت است:
1. پرسش از «چیستی تعلیم و تربیت» بیان‌کننده مجموعه‌ای از مبانی و اصول تعلیم و تربیت است؛
2. پرسش از «چرایی تعلیم و تربیت» مستلزم پاسخی مناسب به «انگیزش»، «حکمت» و اهداف تعلیم و تربیت است؛
3. پرسش از «چگونگی تعلیم و تربیت» به روش‌شناسی تعلیم و تربیت نظر دارد.

بخش اول: مفهوم شناسی
درس اول: فلسفه، فلسفه مضاف، فلسفه تعلیم و تربیت
درس دوم: چیستی معرفت
درس سوم: مبانی و اصول در تعلیم و تربیت

بخش دوم: فلسفه تعلیم و تربیت غرب
درس چهارم: طبقه‌بندی مکاتب و فلسفه‌های تربیتی غرب
درس پنجم: وجودگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس ششم: وجودگرایان خداباور در فلسفه تعلیم و تربیت
درس هفتم: وجودگرایان لائیک در فلسفه تعلیم و تربیت
درس هشتم: انسان‌مداری و فلسفه تعلیم و تربیت
درس نهم: چالش‌های پیش روی انسان‌مداری
درس دهم: رفتارگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس یازدهم: روان‌تحلیلگری و فلسفه تعلیم و تربیت
درس دوازدهم: خرده مکتب‌های فرونگر و فلسفه تعلیم و تربیت

بخش سوم: فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
درس سیزدهم: مبانی هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس چهاردهم: مبانی معرفت‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس پانزدهم: مبانی انسان‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس شانزدهم: اصول هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس هفدهم: اصول معرفت‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس هجدهم: اصول انسان‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
درس نوزدهم: روش‌ها در تعلیم و تربیت اسلامی
درس بیستم: اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس فلسفه تعلیم و تربیت تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: