منطق: معیار تفکر

LOGIC: Criterion of Thinkingگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۱۰۷۵
نویسنده (ها) : دکتر سیدمحمد حکاک
Seyyed Mohammad Hakkak , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱
شابک : 978-964-530-137-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۵
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
تمهید: ماهیت تفکر و تعریف منطق
مدخل: مباحث مربوط به لفظ

فصل اول: دلالت
فصل دوم: اقسام لفظ
باب اول: مباحث مربوط به تصور
بخش اول: کلی
فصل اول: تعریف کلی و اقسام آن
فصل دوم: نسب اربع
فصل سوم: کلیات خمس
بخش دوم: معرِّف
فصل اول: مطالب اساسی
فصل دوم: تعریف
فصل سوم: شرایط معرِّف
فصل چهارم: بدیهی و نظری
باب دوم: مباحث مربوط به تصدیق
بخش اول: قضیه
فصل اول: تعریف قضیه و تقسیمات اولیه آن
فصل دوم: تقسیمات قضیه حملی
فصل سوم: تقسیمات قضیه شرطی
فصل چهارم: احکام یا مناسبات قضایا
بخش دوم: حجت
فصل اول: تعریف و اهمیت و اقسام حجت
فصل دوم: اهمیت و تعریف قیاس و …
فصل سوم: قیاس اقترانی حملی
فصل چهارم: قیاس اقترانی شرطی
فصل پنجم: قیاس استثنایی
فصل ششم: لواحق قیاس
فصل هفتم: استقراء
فصل هشتم: تمثیل
فصل نهم: سنجش قیاس
بخش سوم: صناعات خمس
فصل اول: مواد و مبادی قیاس
فصل دوم: برهان
فصل سوم: جدل
فصل چهارم: خطابه
فصل پنجم: مغالطه
فصل ششم: شعر
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته فلسفه غرب در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی دروس «منطق قدیم 1 و 2» به ارزش 6 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :