حکمرانی مبتنی بر پایداری (با تأکید بر حفاظت محیطی)

Governance on the Basis of Sustainability (With a Focus on Environmental Preservation)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۶۱۷
نویسنده (ها) : دکتر شمس السادات زاهدی ، دکتر حبیب ابراهیم پور
Shams Alsadat Zahedi , PhD , Habib ebrahimpour , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-794-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

توسعه پایدار مستلزم درونی‌سازی اصول و قوانین حکمرانی مبتنی بر پایداری است و استقرار این حکمرانی در سایه ایجاد تعادل در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و بوم‌شناختی تحقق می‌پذیرد. تنها در این حالت است که زمینه برای تحقق آرمانهای حکمرانی مبتنی بر پایداری نظیر عدالت بین‌نسلی و تأمین نیازهای نسلهای آینده – حداقل به میزان نیازهای نسل امروز - فراهم می‌شود. از نگاهی دیگر، برای تحقق حکمرانی مبتنی بر پایداری وجود انسجام قوی بین سه شاخص شفافیت، مشارکت عمومی و ظرفیت محیط طبیعی ضروری است. به این ترتیب، توسعه متناسب و پایدار مستلزم حکمرانی مبتنی بر پایداری است و پیش‌نیاز آن نیز عبور از پارادایم رشدمحور به پارادایم پایداری‌محور است.

پیشگفتار

فصل اول: کلیات؛ مروری اجمالی بر رابطه بین حکمرانی و پایداری
فصل دوم: حکمرانی
فصل سوم: توسعه پایدار
فصل چهارم: خصوصی‌سازی و پایداری
فصل پنجم: حکمرانی و پایداری
فصل ششم: مورد‌کاوی حکمرانی در ایران

منابع و مآخذ
واژه‌نامه
نمایه اعلام

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع کمکی ‌درس «مدیریت توسعه» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :