نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی گروهی

Theories of Group Counseling and Psychotherapyگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۸۳۱
نویسنده (ها) : دکتر شکوه نوابی‌نژاد
Shokouh Navabinejad , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0224-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۶۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۸۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی
فصل سوم: نظریه روان‌نمایشی ( سایکودراما)
فصل چهارم: گروه درمانی با رویکرد روانکاوی
فصل پنجم: گروه درمانی با رویکرد رفتاری
فصل ششم: گروه درمانی با رویکرد مراجع ـ محوری
فصل هفتم: گشتالت‌درمانی گروهی
فصل هشتم: گروه‌درمانی با رویکرد وجودی
فصل دهم: واقعیت درمانی گروهی
فصل یازدهم: گروه درمانی با رویکرد تحلیل تبادلی
فصل دوازدهم: گروه درمانی با رویکرد شناختی
فصل سیزدهم: گروه درمانی با رویکرد «جامع» یا «انتخابی»
منابع
واژه‌نامه
نمایه

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی گروهی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: