مکتبهای روانشناسی و نقد آن (۲)

Psychological Schools and Their Critiques (2)گروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۷۰
نویسنده (ها) : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
The Research Institute of Howzeh and University
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹
شابک : 978-964-459-070-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۲
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۵۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

در این کتاب سعی شده است مبانی و مباحث کلیدی روان‌شناسی با تفصیل بیشتری بررسی و عرضه گردد و در سه بخش و ده فصل به بررسی سه مکتب دیگر روان‌شناسی، یعنی رفتارگرایی، روان‌شناسی گشتالت و انسان‌گرایی پرداخته شده است؛ ابتدا هر مکتب معرفی شده، سپس نظر علمای روان‌شناسی درباره نقاط ضعف و قوت آن مکتب توصیف گشته، در آخر به طور جداگانه نقد و بررسی می‌شوند.

پیشگفتار
بخش اول: مکتب رفتارگرایی
مقدمه

فصل اول: روندهای عمده در پیدایش رفتارگرایی
فصل دوم: دیدگاه کلی رفتارگرایی واتسون
فصل سوم: رفتارگرایی پس از بنیان‌گذاری
فصل چهارم: نقد و بررسی مکتب رفتارگرایی
بخش دوم: روانشناسی گشتالت
فصل پنجم: نظریه گشتالت
فصل ششم: نقد و بررسی روانشناسی گشتالت
بخش سوم: مکتب انسانگرایی
فصل هفتم: پدیدارشناسی
فصل هشتم: روانشناسی وجودی
فصل نهم: انسانگرایی
فصل دهم: نقد و بررسی مکتب انسانگرایی
منابع و مآخذ
واژه‌نامه

این کتاب دومین جلد از آثار گروه روانشناسی پژوهشکده حوزه و دانشگاه است که به منظور تدریس در مراکز آموزش عالی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :