سیر تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

The Rise and Development of the Political Thought in the Ancient Orientکد کتاب : ۶۲۵
نویسنده (ها) : ویلیام پیرویان
William W. Piroyan
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0561-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۱
آخرین نوبت چاپ : ۶
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
بخش اول: آشور (بین‌النهرین)
فصل اول: سیر تحول اندیشه سیاسی در آشور باستان
فصل دوم: نقش آیین در پیدایش اندیشه سیاسی
فصل سوم: دوره دولت شهری
فصل چهارم: دوره تأسیس دولتهای ملی و امپراتوریها
بخش دوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در هند باستان
فصل اول: کلیات تاریخ هند باستان
فصل دوم: ادوار اندیشه سیاسی در هند باستان
فصل سوم: دوره پیدایش اندیشه‌های متضاد یا دوره اعتراضات
فصل چهارم: دوره حماسی و تحول اندیشه سیاسی
بخش سوم: سیر تحول اندیشه سیاسی در چین باستان
فصل اول: تاریخ حکمرانی دودمان جو
فصل دوم: ویژگیهای اندیشه چین باستان
فصل سوم: مکتب کنفوسیوس
فصل چهارم: مکتب دائو
فصل پنجم: سایر مکاتب فکری در چین


در پایان هر فصل یادداشتهای مربوط به آن فصل آمده است.

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «اندیشه سیاسی در شرق باستان» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :