روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی

Social Psychology in the Light of Islamic Resourcesگروه‌ها : روان‌شناسی
کد کتاب : ۷۰۷
نویسنده (ها) : جمعی از مؤلفان
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸
شابک : 964-7788-08-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۲۸
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : رتبه اول در ششمین جشنواره پژوهشگران برتر حوزه دین و فرهنگ ، 1383 و برگزیده یازدهمین دوره کتاب سال دانشجویی
قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

روان‌شناسی اجتماعی، به مطالعه علمی تأثیر متقابل افراد بر یکدیگر می‌پردازد و در صدد یافتن علل و چگونگی پدیدایی رفتار، احساسات و افکار افراد در موقعیت‌های اجتماعی است. در سده‌های پیش اندیشمندان مسلمان، چون فارابی، ابوریحان بیرونی،‌ خواجه نصیرالدین طوسی و ابن‌خلدون، برخی موضوعات و مباحث روان‌شناسی اجتماعی را مورد توجه قرار داده‌اند، ولی گسترش فزاینده‌ تحقیقات در روان‌شناسی اجتماعی، جایگاه مهم آن در نهادهای دین، سیاست، تربیت و تبلیغات و نیز بومی‌سازی مفاهیم و آموزه‌های آن، از جمله مباحثی است که تألیف کتابی را در این زمینه ضروری می‌نمود. مؤلفان اثر در این راستا، با بهره‌گیری از جدیدترین متون روان‌شناسی اجتماعی و استخراج گزاره‌های متناظر از متون اسلامی و تحلیل و تدوین آنها در مجموعه‌ای هماهنگ، بر آن بوده‌اند تا گامی کوچک در مسیر بومی‌سازی علوم انسانی بردارند؛ که می‌توان آن را گامی در مسیر مفهوم‌سازی الگوهای نظری برگرفته از متون دینی برشمرد. کتاب حاضر در یازده فصل، به مباحثی از قبیل: آرای روان‌شناسی اجتماعی اندیشمندان مسلمان، ارتباط غیر کلامی و اسناد در ادراک اجتماعی، عزّت نفس در آموزه‌های دینی و... پرداخته است.

مقدمه
فصل اول: کلیات
1. روانشناسی اجتماعی چیست؟
2. تاریخچه روانشناسی اجتماعی
3. روشهای تحقیق در روانشناسی اجتماعی
فصل دوم: ادراک اجتماعی
1. ارتباط غیرکلامی
2. اسناد
3. برداشت
فصل سوم: شناخت اجتماعی مقدمه
1. طرحهای ذهنی
2. میانبُرهای ذهنی
3. منابع خطا در شناخت اجتماعی
4. خودشناسی
فصل چهارم: نگرش
1. تعریف و اهمیت نگرش
2. راهبردها و عوامل مؤثر در تکوین نگرش
3. نگرش و رفتار
4. تغییر نگرش
5. سنجش نگرش
فصل پنجم: پیشداوری
1. مفهوم پیشداوری و انواع آن
2. ریشه‌ها و خاستگاه پیشداوری
3. راههای مقابله با پیشداوری
فصل ششم: جاذبه میانفردی
1. عوامل و زمینه‌های جاذبه میانفردی
2. دوستیهای نزدیک
3. تنهایی
فصل هفتم: پرخاشگری مقدمه
1. تعریف پرخاشگری
2. انواع پرخاشگری
3. دیدگاههای نظری درباره منشأ پرخاشگری
4. برانگیزانندههای پرخاشگری
5. شیوه های پیشگیری و مهار پرخاشگری
فصل هشتم: رفتار حمایتی مقدمه
1. تعریف رفتار حمایتی
2. مراحل بروز رفتار حمایتی
3. رفتار حمایتی از دیدگاه اسلام
4. تبیینهای نظری درباره عدم صدور رفتار حمایتی
5. ویژگیهای شخصیتی کمک‌کنندگان
6. انواع رفتار حمایتی از دیدگاه اسلام
فصل نهم: نفوذ اجتماعی
1. همنوایی (همرنگی)
2. متابعت (اجابت)
3. اطاعت از مراجع قدرت
فصل دهم: پویاییهای گروه مقدمه
1. ماهیت و کارکرد گروهها
2. گروهها و انجام وظیفه
3. احساس بیطرفی و انصاف در گروهها
4. تصمیمگیری در گروهها
5. رهبری: الگوهای تأثیر در گروه
فصل یازدهم: زمینه‌های جدید تحقیق در روانشناسی اجتماعی
1. کاربرد روانشناسی اجتماعی در ابعاد بین فردی در نظام قضایی
2. روانشناسی اجتماعی و کار
فهرست منابع و واژگان نمایه‌ها

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های روانشناسی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع درسی قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :