مشاوره و توان بخشی تأدیبی

Correctional Counselling and Rehabilitaionگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۲۲۶۴
نویسنده (ها) : پاتریشیا ون‌ورهیس ، امیلی‌جی. ‌سالزبری
Patricia Van Voorhis , Emily J.Salisbury
مترجم (ها) : دکتر ناصر آقابابائی
Naser Aghababaei, PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۱ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0711-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۲۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مشاوره تأدیبی شاخه‌ای از مشاوره است که به کاربستِ فنون مشاوره بالینی روی مجرمان کیفری و بزهکار در زندان‌ها و اماکن تنبیهی و تأدیبی می‌پردازد. روان‌درمانی و مشاوره مجرمانْ کار سختی است. دشوارتر از آن فراهم آوردن منبعی است که رویکردها، سبک‌ها، نظریه‌های زیربنایی، و تحولات بی‌شمار این حوزه را منعکس کند. نویسندگانِ کتاب مشاوره و توان‌بخشی تأدیبی این کار را زبردستانه انجام داده‌اند. این کتاب منبعی خواندنی، آموزنده، و روزآمد است که هر دانشجو، مشاور، و درمانگری که خواهان فعالیت و پژوهش در حوزه تأدیبی است باید آن را به خوبی مطالعه کند.

بخش اول: چارچوبی حرفه‌ای برای مشاوره تأدیبی
فصل اول: فرایند مشاوره تأدیبی و درمان
فصل دوم: شناخت چالش‌های خاصی که مشاور تأدیبی در زمینه زندان با آن‌ها مواجه می شود

بخش دوم: بنیان‌های تاریخی مشاوره و درمان تأدیبی
فصل سوم: درمان روان‌تحلیلگرانه
فصل چهارم: مداخله‌های رفتاری ناب
فصل پنجم: رویکردهای اولیه به گروه و محیط درمانی

بخش سوم: ارزیابی، تشخیص و طبقه‌بندی مجرم
فصل ششم: تشخیص و ارزیابی مجرمان
فصل هفتم: مروری بر نظام‌های طبقه‌بندی مجرم

بخش چهارم: رویکردهای معاصر به مشاوره و درمان تأدیبی
فصل هشتم: الگوهای یادگیری اجتماعی
فصل نهم: درمان‌های شناختی
فصل دهم: خانواده درمانی

بخش پنجم: مداخله‌های تأدیبی کارآمد برای جمعیت‌های خاص
فصل یازدهم: درمان سوءمصرف مواد در جمعیت‌های مجرم
فصل دوازدهم: درمان مجرمان جنسی
فصل سیزدهم: درمان مجرمان شدیداً ضداجتماعی و جامعه‌ستیز
فصل چهاردهم: درمان کردن مجرمان زن

بخش ششم: جمع‌بندی مطالب برای سیاست‌گذاری تأدیبی و کاربرد
فصل پانزدهم: درمان تأدیبی: دستاوردها و واقعیت‌ها
فصل شانزدهم: برنامه‌ریزی پرونده و مدیریت پرونده

کتاب حاضربه عنوان کتابی مبنایی برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته‌های مشاوره توان‌بخشی و اصلاح و تربیت ترجمه شده است و دانشجویان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره، و جزا و جرم‌شناسی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. 

ارسال با ایمیل:

نظر شما :