مدیریت اسلامی: رویکردها

Islamic Management: Approachesگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۶۶۹
نویسنده (ها) : دکتر علی‌نقی امیری ، دکتر حسن عابدی جعفری
Alinaghi Amiri , PhD , Hasan Abedi Jaafari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-964-530-859-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مدیریت اسلامی، به منزله حوزه نوینی از ادبیات رایج مدیریت، در طول چند دهه گذشته راه درازی را پیموده، و مانند هر عرصه دانش بشری دیگر از تنوع و تکثر قابل ملاحظه مطالب برخوردار شده است. این امر موجب شده زمینه برای نوعی فراتحلیل و جمع‌بندی بایسته از این منابع، آثار و دیدگاههای پرشمار آماده شود. کتاب «مدیریت اسلامی: رویکردها» تلاشی است در ایجاد نظمی معقول بین این آثار به ظاهر پراکنده، که از یک طرف با برگزیدن ساختار سه‌وجهی «چرایی، چیستی و چگونگی»، ماهیت و امکان‌پذیری مدیریت اسلامی، را برمی‌رسد، و از طرف دیگر، بر مبنای مدلی قاعده‌مند، مباحث موجود را در قالب چهار رویکرد غالب مدیریت اسلامی ـ و نه همه رویکردها ـ یعنی رویکردهای «حسی ـ تجربی»، «عقلی ـ فلسفی»، «عرفانی ـ شهودی» و «فقهی ـ اجتهادی» تبیین می‌کند.

پیشگفتار

بخش اول: مدیریت اسلامی: چرایی، چیستی و چگونگی
فصل اول: مدیریت اسلامی: چرایی
فصل دوم:مدیریت اسلامی: چیستی
فصل سوم: مدیریت اسلامی: چگونگی

بخش دوم: مدیریت اسلامی: رویکردهای غالب
فصل چهارم: مدیریت اسلامی: رویکرد حسی ـ تجربی
فصل پنجم: مدیریت اسلامی: رویکرد عقلی ـ فلسفی
فصل ششم: مدیریت اسلامی: رویکرد عرفانی ـ شهودی
فصل هفتم: مدیریت اسلامی: رویکرد فقهی ـ اجتهادی
فصل هشتم: مدیریت اسلامی: رویکرد اخلاقی

منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک‌درسی برای درس «مدیریت اسلامی» تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :