جامعه‌شناسی سازمانها: رویکرد جامعه‌شناختی به سازمان و مدیریت

Sociology of Organizations:A Sociological Approach to Organization and Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۵۴۶
نویسنده (ها) : دکتر آرین قلی‌پور
Arian Gholipour , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-575-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۲۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۶۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار ویرایش دوم
پیشگفتار
مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم
فصل دوم: ریشه‌های جامعه‌شناختی شکل‌گیری نظریه‌های سازمان و مدیریت
فصل سوم: آثار بوروکراسی در جوامع مدرن
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سازمان به عنوان سیستم اجتماعی
فصل پنجم: قدرت و پویاییهای آن در جوامع مدرن
فصل ششم: فرهنگ و نقش آن در جوامع و سازمانها
فصل هفتم: گروه و پویاییهای گروهی در سازمان
فصل هشتم: نهاد و نهادگرایی در نظریه‌های سازمان
فصل نهم: جدال مشروعیت جامعه‌شناختی با کارایی مدیریتی ...
فصل دهم: جامعه به عنوان تعیین‌کننده حیات و ممات سازمانها ...
فصل یازدهم: کارکردها و پیامدهای منفی سازمانها
فصل یازدهم: هم‌تکاملی سازمان و جامعه

منابع و مآخذ
نمایه اشخاص
نمایه موضوعی

چاپ نهم با اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «جامعه‌شناسی سازمانها» به ارزش 3 واحد و منبع فرعی «تئوری سازمان و مدیریت» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، مدیران و جامعه‌شناسان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :