ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی

Educational Evaluationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۵۳۵
نویسنده (ها) : دکتر عباس بازرگان
Abbas Bazargan , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۵ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0120-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۰۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده یازدهمین دوره کتاب برتر دانشگاهی ، 1381
قیمت : ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
مقدمه چاپ سوم
مقدمه چاپ هفتم

فصل اول: مفاهیم اساسی در ارزیابی آموزشی
فصل دوم: چه چیز را ارزیابی کنیم؟
فصل سوم: چگونه ارزیابی کنیم؟
فصل چهارم: تدوین طرح ارزیابی
فصل پنجم: ابزار اندازه‌گیری برای ارزیابی آموزشی
فصل ششم: نظام اطلاعاتی برای ارزیابی آموزشی
فصل هفتم: تحلیل داده‌ها برای ارزیابی آموزشی
فصل هشتم: تفسیر نتایج برای قضاوت و تصمیم‌گیری آموزشی
فصل نهم: تدوین گزارش ارزیابی

پیوستها
منابع
نمایه

هر فصل شامل مقدمه، خلاصه فصل و خودآزمایی است.
چاپ سوم با اضافات،
چاپ هفتم با تجدیدنظر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «ارزشیابی آموزشی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :