پداگوژی: علم و هنر یاددهی- یادگیری از دوران باستان تا به امروز (نظریه و کاربرد)

LA PÉDAGOGIE : Théries et Pratiques de Lʹantiquité à nos joursگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۷۵۱
نویسنده (ها) : ویراستاران: کلرمون گوتیه ، موریس تاردیف
Clermont Gauthier , Maurice Tardif
مترجم (ها) : دکتر فریده مشایخ
farideh Mashayekh
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-965-5
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۲۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

چگونه نظریه‌ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) در غرب تکوین یافته است؟ تأثیر و پیامدهای نظریه‌های یاددهی-یادگیری و کاربرد آنها بر شکل‌گیری جوانان، بزرگسالان و مدرسان چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسشها کتاب «پداگوژی: نظریه‌ها و کاربردها از دوران باستان تا به امروز» به دقت و با نگاهی روشنگرانه تاریخ تکوین پداگوژی سنتی در دوران باستان تا تولد مدرسه در قرون وسطی، و آموزش انسان‌گرا در عصر "تجدید حیات" را، از یک سو، و پداگوژی نوین در قرن بیستم میلادی تا عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را، از سوی دیگر، بازنمایی می‌کند. این کتاب حاصل کار گروهی از صاحب‌نظران در علوم تربیتی و علوم اجتماعی در دانشگاههای کانادا، ایالات متحد امریکا و اروپا است که با همیاری درباره جریانهای عمده و افراد تأثیرگذار در تکوین علم و هنر یاددهی-یادگیری در طول تاریخ غرب پژوهش نموده‌اند. مطالعه این کتاب، کلیدهای لازم را برای تأمل، نقد و مطالبه چرایی و چگونگی تحقق اهداف یاددهی-یادگیری در نظامهای آموزشی، برنامه‌های درسی و به ویژه کیفیت حرفه معلمی، با زبان تخصصی مرجع، به دست می‌دهد.

پیشگفتار مترجم
معرفی ویراستاران
مقدمه ویراستاران

بخش نخست: تکوین اندیشه‌ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی-یادگیری (پداگوژی) از دوران باستان تا قرن بیستم میلادی
فصل اول: یونان باستان و پی‌ریزی سنت آموزش غربی
فصل دوم: تولد مدرسه در قرون وسطا
فصل سوم: رنسانس و آموزش انسان‌گرا
فصل چهارم: قرن هفدهم و مسئله روش در تدریس یا تولد پداگوژی
فصل پنجم: ژان ژاک روسو: کپرنیک حوزه پداگوژی

بخش دوم: پداگوژی و پداگوگها در قرن بیستم
فصل ششم: از پداگوژی سنتی به پداگوژی نوین
فصل هفتم: ماریا مونتسوری: کودک و آموزش او
فصل هشتم: الکساندر س. نیل و پداگوژی آزادساز
فصل نهم: پداگوژی فرینه
فصل دهم: کارل راجرز و پداگوژی باز
فصل یازدهم: پداگوژی پائولو فریره یا آموزش به عنوان عمل سیاسی
فصل دوازدهم: جایگاه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در پداگوژی

بخش سوم: روان‌شناسیهای علمی و پداگوژی
فصل سیزدهم: طرح خلق علم آموزش در قرن بیستم
فصل چهاردهم: رفتارگرایی و رویکرد علمی به تدریس
فصل پانزدهم: شناخت‌گرایی و الزامات آن در پداگوژی
فصل شانزدهم: ژان پیاژه و سازاگرایی در آموزش
فصل هفدهم: لِو ویگوتسکی و سازاگرایی اجتماعی در آموزش

نتیجه‌گیری: پداگوژی در قرن بیست‌و‌یکم
واژه‌نامه فرانسه-فارسی
واژه‌نامه فارسی- فرانسه
نمایه اعلام
نمایه موضوعی
واژه‌نامه
نمایه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «فلسفه تعلیم و تربیت» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است. امیداست علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :