مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش و پرورش)

The Basics of Finance and Budgeting (in Educational Organizations)گروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۵۴
نویسنده (ها) : داوود صالحى
Davood Salehi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-154-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۴
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۱۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: مالیه عمومی چیست؟
فصل دوم: تعریف بودجه
فصل سوم: اصول بودجه
فصل چهارم: مراحل بودجه
فصل پنجم: طبقه‌بندیهای بودجه
فصل ششم: چگونگی تهیه و تنظیم بودجه
فصل هفتم: رسیدگی، اصلاح و تصویب بودجه در مجلس
فصل هشتم: اجرای بودجه یا چگونگی استفاده از اعتبارات مصوب
فصل نهم: کنترل یا نظارت بر اجرای بودجه
فصل دهم: ارتباط بودجه و حسابداری
ضمایم
منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :