رویکردهای مقایسه‌ای جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و ارتباطات

‍‍‍Comparative Perspectives Sociology, Anthropology and Communicationکد کتاب : ۱۲۱۴
نویسنده (ها) : دکتر دنیس بارتلز ، دکتر حمید عبداللهیان ، دکتر علیرضا قبادی ، سمانه عصری ، آذرنوش عیاری
Dennis Bartels , Hamid Abdollahyan , Alireza Ghobadi Samaneh Asri , Azarnoush Ayari
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-292-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۷
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
فصل اول: انسان‌شناسی و روش علمی
فصل دوم: زبان‌شناسی انسان‌شناختی
فصل سوم: رویکردهای نظری به تحول فرهنگی ـ اجتماعی
فصل چهارم: نمونه‌هایی از مطالعات موردی درباره شیوه‌های تولیدی
فصل پنجم: ازدواج و خویشاوندی
فصل ششم: شیوه‌های تولیدی مبتنی بر بازتوزیع به وسیله گروه‌محوری
فصل هفتم: شیوه‌های تولیدی طبقاتی
فصل هشتم: فئودالیسم اروپایی و ظهور سرمایه‌داری صنعتی
فصل نهم: ایدئولوژی و آثار آن بر شیوه‌های تولیدی
فصل دهم: جنگ، نسل‌کشی و بحرانهای محیط زیست
فصل یازدهم: انواع جبرگرایان زیستی: داروینیسم اجتماعی، تبعیض نژادی و...
فصل دوازدهم: روش کار میدانی و نقد نظری نسبی‌گرایی فرهنگی
فصل سیزدهم: تغییر موضع معرفت‌شناختی جامعه‌شناسی تاریخی جدید
فصل چهاردهم: شکل‌گیری نیروهای اجتماعی نو در ایران؛ روابط ترکیبی و ...
منابع و مآخذ
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
فهرست نامها و مکانها

هر فصل شامل تمرین‌ها و پرسش‌های تحقیقاتی است.

این کتاب برای دانشجویان علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمکی درسهای «مبانی مردم‌شناسی»، «مبانی ارتباطات» و «نظریه‌های علوم اجتماعی» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :