مهارتهای مشاوره: رویکردی در حل مشکل مددکاری

The Skilled Helper A Problem-Management Approach to Helpingگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۷۷۴
نویسنده (ها) : جرارد ایگن
Gerard Egan
مترجم (ها) : دکتر طیبه زندی پور ، دکتر سوسن سیف
Tayyebah Zandipoor , PhD , Sussan Sayf , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-811-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۴۰
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار مؤلف

بخش اول: طرح ریزی زمینه
فصل اول: اهداف یاوری
فصل دوم: مروری بر مدل یاوری
فصل سوم: برقراری رابطه یاورانه: ارزشها در عمل
فصل چهارم: تمایل به اقدام

بخش دوم: مهارتهای اساسی ارتباط برای یاوری
فصل پنجم: مهارتهای ارتباط 1: همراهی کردن و گوش فرادادن
فصل ششم: مهارتهای برقراری ارتباط 2: همدلی مقدماتی و غور و بررسی

بخش سوم: مرحله 1: مدل یاوری و مهارتهای برقراری ارتباط پیشرفته
مرحله 1: کمک به مراجعان برای تعریف و توضیح موقعیتهای مسأله‌دار
فصل هفتم: گام 1ـ الف: کمک به مراجع برای شناخت و روشن‌سازی وضعیتهای مشکل
فصل هشتم: گام 1ـ ب: کمک به مراجعان در مبارزه با خویشتن
فصل نهم: مهارتهای ارتباط 3: مهارتها و رهنمودهایی برای مبارزه مؤثر
فصل دهم: گام 1ـ ج: اهرم‌سازی ـ کمک به مراجعان در کار کردن بر روی موارد صحیح

بخش چهارم: کمک به مراجعان در بسط برنامه‌هایی برای تغییر سازنده و مفید
فصل یازدهم: دیدگاهها و مهارتهای لازم برای ساختن آینده بهتر
مرحله 2: کمک به مراجعان در ایجاد آینده‌ای بهتر
فصل دوازدهم: گام 2ـ الف: آینده‌ای بهتر ـ چه می‌خواهید؟ امکانات
فصل سیزدهم: گامهای 2ـ ب و 2ـ ج: گزینهها و تعهد
مرحله 3: رسیدن به هدف - کمک به مراجعان در اجرای هدفهایشان
فصل چهاردهم: گام 3ـ الف: روشهاـ مراجعان برای رسیدن به خواسته خود چه باید بکنند؟
فصل پانزدهم: گام 3ـ ب: مناسب‌ترین روشها ـ چه کارهایی برای مراجع بهترین است؟
فصل شانزدهم: گام 3ـ ج: طرح‌ریزی ـ کمک به مراجعان در بسط برنامه‌های مؤثر
فصل هفدهم: مؤثر ساختن امور ـ کمک به مراجعان در به دست آوردن...

منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روشها و فنون مشاوره» به ارزش 3 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :