تاریخ فلسفه معاصر غرب: مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم

The History of Contemporary Western Philosophy: Marxism, Pragmatism, Phenomenology and Existentialismگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۳۷۴
نویسنده (ها) : دکتر یارعلی کرد فیروزجایی ، دکتر حسن عبدی
Yarai Kurd Firouzjaee , PhD , Hassan Abdi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2157-7
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۳۲
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

تاریخ فلسفه معاصر غرب می‌کوشد به اختصار و با نثری ساده و روشن به برخی اندیشه‌های فلسفی معاصر غربی نگاهی بیفکند. این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست به توضیح مکاتب مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و نیز اندیشه‌های نیچه، و بخش دوم به فلسفه‌های اگزیستانس می‌پردازد. روشن است که پرداختن به همه مکاتب و فیلسوفان معاصر غربی از حوصله کتابی در این حجم بیرون است، پس ناچار سعی شده است به آن دسته از مکاتب و فیلسوفان پرداخته شود که در دوره معاصر فلسفه غرب اهمیت بیشتری داشتند. از این رو در بخش اول به برخی از مکاتب فلسفی مانند مارکسیسم اشاره شده است که شاید به نظر رسد از گردونه مباحث فلسفی کنار رفته‌اند. انتخاب عنوان «فلسفه‌های اگزیستانس» برای بخش دوم از آن رو بوده است که به رغم پاره‌ای شباهت‌ها، تفاوت میان آراء این دسته از فیلسوفان چنان گسترده بوده است که تعبیر مکتب اگزیستانسیالیسم برازنده آنان نیست. این نوشتار در قالب متن آموزشی تدوین، و حجم مطالب آن متناسب با چهار واحد آموزشی در نظر گرفته شده است، و از این رو درباره برخی مکاتب و فیلسوفان غربی سخنی به میان نیامده است.

مقدمه
بخش اول: مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و نیچه

درس اول: مارکسیسم (1)
درس دوم: مارکسیسم (2)
درس سوم: پراگماتیسم (1): پرس
درس چهارم: پراگماتیسم (2): پرس
درس پنجم: پراگماتیسم (3): پرس
درس ششم: پراگماتیسم (4): ویلیام جیمز
درس هفتم: پراگماتیسم (5): جان دیویی
درس هشتم: پدیدارشناسی (1)
درس نهم: پدیدارشناسی (2)
درس دهم: پدیدارشناسی (3)
درس یازدهم: نیچه (1)
درس دوازدهم: نیچه (2)
بخش دوم: فلسفه‌‌های اگزیستانس
درس اول: نگرش کلی به فلسفه‌‌های اگزیستانس
درس دوم: سورن کی‌‌یر کگور
درس سوم: مارتین هایدگر
درس چهارم: ژان پل سارتر
درس پنجم: گابریل مارسل
درس ششم: کارل یاسپرس
درس هفتم: مرلوپونتی
درس هشتم: تأثیرات فلسفه‌‌های اگزیستانس
منابع
نمایه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشتۀ فلسفه برای درس‌های «تاریخ فلسفۀ قرن نوزدهم» و «تاریخ فلسفۀ معاصر» و دانشجویان رشتۀ فلسفه و حکمت اسلامی برای درس «فلسفۀ معاصر» در مقطع کارشناسی قابل استفاده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :