انگلیسی برای دانشجویان الهیات

English for the Students of Theologyکد کتاب : ۲۴۵۷
نویسنده (ها) : دکتر نسرین بحرینی
Nasrin Bahrainy , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2337-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۴۰
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

English for the Students of Theology, an EAP textbook for undergraduate university students of Theology sciences, aims to develop the learners’ reading ability in academic contexts. To this end, it:
• includes a variety of up-to-date authentic texts from a wide range of text types and genres
• focuses on fostering reading skills and strategies helpful in disciplinary contexts
• has a broad range of meaningful and engaging tasks and activities
• organizes units around themes to make them reader-friendly
• involves in-depth vocabulary activities
• provides great opportunities for improving grammar in context
• uses translation as both a reading practice and a translation activity

Schematic Chart
Introduction

Unit One: Abrahamic Religions
Unit Two: Qur’an, the Holy Scripture of Islam
Unit Three: Qur’an and Science
Unit Four: Prophethood
Unit Five: Islamic Places
Unit Six: Prayer
Unit Seven: Hijab
Unit Eight: Fasting
Unit Nine: Hajj: Pillar of Islam
Unit Ten: Ashura
Unit Eleven: Superstition
Unit Twelve: The Promised Mahdi (pbuh)
References
The Most Common Prefixes
The Most Common Suffixes
Word List

کتاب حاضر برای دانشجویان الهیات در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «زبان تخصصی (ESP)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :