سیر تحول متافیزیک مدرن: معنابخشیدن به چیزها

The Evolution of Modern Metaphysics: Making Sense of Thingsگروه‌ها : فلسفه و کلام
کد کتاب : ۲۴۹۶
نویسنده (ها) : اِی. دبلیو. مور
A. W. Moore
مترجم (ها) : دکتر محمدرضا اسمخانی
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-2532-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۸۰۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب پیش‌رو به تاریخ ایده‌های متافیزیکی از فلسفه مدرن، با پیشگامی دکارت، تا دوران معاصر می‌پردازد. اِی. دبلیو. مور با تلقّی متافیزیک به منزله «عام‌ترین تلاش برای معنابخشیدن به چیزها»، «سیر تحوّل» این قلمرو فکری را از خلال برداشت‌‌های مختلف از امکان، گستره، و حدود آن ترسیم می‌کند. این اثر با کنارگذاشتن مرزبندی‌های مرسوم بین سنّت تحلیلی و سنّت‌های فلسفی دیگر، طیف وسیعی از فلاسفه _از فرگه تا نیچه، و از دامت تا دلوز_ را زیر چتر معنای گسترده‌‌اش از متافیزیک جای می‌دهد. نگارنده همچنین با برجسته‌کردن نقش و اهمیت متافیزیک، همچون «دانش رشته‌‌ای انسان‌گرایانه»، نشان می‌دهد متافیزیک چگونه می‌تواند در مواجه شدن با مقتضیات متحوّل انسانیت‌مان، به شیوه‌هایی اساساً جدید از طریق فرایند پیوسته خلق و بازخلق معانی کمک‌مان کند.

یادداشت مترجم
پیشگفتار
مقدّمه

بخش اول: دوران آغازین مدرن
فصل اول: دکارت: متافیزیک در خدمت علم
فصل دوم: اسپینوزا: متافیزیک در خدمت اخلاق
فصل سوم: لایبنیتس: متافیزیک در خدمت تئودیسه
فصل چهارم: هیوم: به آتش سپردن متافیزیک؟
فصل پنجم: کانت: امکان، گستره، و حدود متافیزیک
فصل ششم: فیشته: استعلاگرایی در برابر طبیعت‌گرایی
فصل هفتم: هگل: استعلاگرایی و طبیعت‌گرایی؛ یا، ایدئالیسم مطلق

بخش دوم: دورۀ معاصر 1: سنّت تحلیلی
فصل هشتم: فرگه: کاوش دربابِ معنا
فصل نهم: ویتگنشتاین متقدّم: امکان، گستره، و حدودِ معنا؛ یا، معنا، فقدان معنا، و بی‌معنایی
فصل دهم: ویتگنشتاین متأخّر: بازگرداندن کلمات از کاربرد متافیزیکی به کاربرد روزمرّه
فصل یازدهم: کارنپ: حذف متافیزیک؟
فصل دوازدهم: کواین: حدّ اعلای طبیعت‌گرایی
فصل سیزدهم: لوئیس: متافیزیک در خدمت فلسفه
فصل چهاردهم: دامت: مبنای منطقیِ متافیزیک

بخش سوم: دوران معاصر 2: سنّت‌های غیر تحلیلی
فصل پانزدهم: نیچه: کاوش دوباره در باب «معنا»
فصل شانزدهم: برگسون: متافیزیک به منزله خلّاقیتِ محض
فصل هفدهم: هوسرل: معنابخشیدن به معنابخشیدن؛ یا، حدّ اعلای استعلاگرایی
فصل هجدهم: هایدگر: مجالِ بودن دادن
فصل نوزدهم: کالینگوود: متافیزیک به منزله تاریخ
فصل بیستم: دریدا: ساخت‌شکنی متافیزیک؟
فصل بیست‌ویکم: دلوز: فلسفه‌ای کاملاً متفاوت

نتیجه

کتاب حاضر به عنوان یک کتاب مبنایی می‌تواند برای درس‌های «تاریخ فلسفه غرب 2 و 3» و «فلسفه معاصر» در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی، «فلسفه جدید 1 و 2» و «کانت و ایدئالیسم آلمانی» در دوره کارشناسی رشته فلسفه، و «متافیزیک تطبیقی» در دورۀ کارشناسی ارشد فلسفه علم استفاده شود. همچنین در هر درس دیگری که به مباحث متافیزیکی در فلسفه مدرن، فلسفۀ معاصر و فلسفه پسامدرن مربوط باشد می‌توان از این اثر بهره برد. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :