نگاه اول به نظریه ارتباطات: جلد اول

A First Look at Communication Theoryکد کتاب : ۲۵۰۷
نویسنده (ها) : اِم گریفین ، با همکاری اندرو لدبتر، گلن اسپارکس
Em Griffin , Andrew Ledbetter , Glenn Sparks
مترجم (ها) : دکتر غلامرضا آذری
Gholamreza Azari , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2546-9
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۸۸
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مرجع بودنِ این درسنامه پایدار در «حوزه ارتباطات و رسانه‌‌ها» بر تمامی علاقه‌مندان جهانِ نظریه روشن است؛ گریفین، به همراه همکارانش اندرو لِدبِتر و گلن اسپارکس، دانشجویان، مدرسان و استادانِ سراسر دنیا را تشویق و تشجیع می‌کنند تا بی‌‌هیچ ابهامی با گستره وسیع ِ«نظریه‌های ارتباطات و رسانه‌‌ها» مبتنی بر برنامه درسیِ کارآمد و تخصصی آشنا شوند. نویسندگان 32 نظریه را در بخش‌های گوناگون برگزیده‌اند و بیش از 80 نظریه ارتباطی و رسانه‌‌ایِ متنوع را معرفی و تدریس و توصیه می‌‌کنند، نظریه‌هایی که ترکیبی از مطالعات بنیادی و معاصر هستند. آنها با بهره‌مندی از مثال‌های متعدد و ارتباط با فرهنگ و رفتارِ روزمره، به دانش‌پژوهان این حوزه کمک می‌کنند تا این نظریه‌ها را در زندگیِ خویش به کار ببرند. جلد یکمِ این درسنامه، در 23 فصل تضمین می‌کند که دانشجویان دوره‌های کارشناسی تا دکتری تخصصیِ ارتباطات و رسانه‌ها، منبعِ قابل اعتمادی را برای آموزش و درک و کاربردِ نظریه‌های ارتباطات و رسانه‌‌ها انتخاب کرده‌اند؛ در این مُجلد، با نظریه‌هایی مانندِ همگرایی نمادین؛ تعامل‌گرایی نمادین؛ سازه‌‌گرایی؛ نفوذ اجتماعی؛ کاهشِ عدم قطعیت؛ پردازشِ اطلاعات اجتماعی؛ جدل‌‌هایِ ارتباطی؛ ساخت‌‌یابیِ انطباقی؛ بلاغت؛ نمایش‌گرایی؛ سرمشقِ روایی و ... ، آشنا می‌‌شوید.

سخن مترجم
پیشگفتاری برای مدرسان

بخش یکم- رئوس کلی
بخش دوم- ارتباطات فردی

پیام‌های میان‌فردی
گسترش رابطه
حفظ رابطه
نفوذ

بخش سوم- ارتباطات گروهی و عمومی
تصمیم‌سازی گروهی
ارتباطات سازمانی
بلاغت عمومی

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و هنر گرایش ارتباطات در تمامی مقاطع به عنوان کتابی مبنایی ترجمه شده است. امید است که علاوه بر جامعه دانشگاهى سایر علاقه‌‌مندان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :