مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه

The Principles of Curriculum Development in Secondary Educationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۴۶۸
نویسنده (ها) : دکتر حسن ملکی
Hasan Maleki , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-486-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۷
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۵۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

هدفهای کلی تألیف کتاب حاضر آن است که خواننده با اهمیت، ضرورت و جایگاه برنامه‌ریزی آموزش و پرورش آشنا شود و به مبانی، اهداف، محتوا، اصول و روشهای برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه آگاهی پیدا کند. علاوه بر این، خواننده با مطالعه و فهم عمیق مطالب، آمادگی نسبی برای مشارکت در برنامه‌ریزی درسی دوره مزبور را به دست آورد. مطالب کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. کتاب برخوردار از جدول است.

مقدمه

فصل اول: برنامه‌ریزی و جایگاه آن در نظام آموزش و پرورش
فصل دوم: آموزش متوسطه در ایران
فصل سوم: مبانی برنامه‌ریزی دوره متوسطه
فصل چهارم: هدفهای آموزش متوسطه
فصل پنجم: چگونگی تعیین محتوا در مواد درسی
فصل ششم: سازماندهی محتوای برنامه درسی
فصل هفتم: راهبردهای یاددهی ـ یادگیری در آموزش متوسطه
فصل هشتم: ارزشیابی

منابع و مآخذ

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مبانی برنامه‌ریزی درسی دوره متوسطه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :