مددکاری اجتماعی (۱): (کار با فرد)

Social Work (1): ( Case Work)کد کتاب : ۷۹۳
نویسنده (ها) : حسن موسوی چلک
Hasan Mousavi Chelak
دسته کتاب : کتاب‌ها
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۰
شابک : 978-964-530-620-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۱۴
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۵۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
به جای مقدمه

فصل اول: تاریخچه مددکاری اجتماعی
فصل دوم: کلیات (تعاریف، روشها و ارزشها)
فصل سوم: مددکاری اجتماعی و سایرعلوم
فصل چهارم: مشکل در مددکاری اجتماعی
فصل پنجم: اصول مددکاری اجتماعی
فصل ششم: گروههای هدف در مددکاری اجتماعی
فصل هفتم: فرایند مددکاری اجتماعی
فصل هشتم: مهارتهای مددکاری اجتماعی
فصل نهم: گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

فهرست منابع
واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

چاپ چهارم با تجدیدنظر و اضافات
و چاپ هشتم ویراست 3

این کتاب برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مددکاری اجتماعی 1 (کار با فرد)» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل: