مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

Theoretical Foundations of Instructional Technologyگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۶۸
نویسنده (ها) : دکتر هاشم فردانش
Hashem Fardanesh , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-650-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۲
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۹۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

تکنولوژی آموزشی مانند تکنولوژی در هر یک از شاخه‌های علمی دیگر، شامل دو جزء اصلی است: جزء نرم‌افزاری (محتوایی): شامل روشها، دستورالعملها، الگوها، راهبردها، طبقه‌بندیها و ...؛ جزء سخت‌افزاری: شامل ابزار، وسایل،‌دستگاهها و رسانه‌ها. این دو جزء مکل یکدیگرند و بدون یکی از آن دو، تکنولوژی آموزشی کامل نخواهد بود. انتقال تکنولوژی نیز باید این دو جزء را با هم در بر داشته باشد تا تکنولوژی به صورت کامل منتقل شود.کتاب حاضر دارای چهار فصل است. فصل اول کلیاتی درباره تعریف آموزش، تعریف تکنولوژی آموزشی و تاریخچه است. در فصل دوم پس از بررسی چند نمونه از الگوهای آموزشی - که برای موقعیتها و محیطهای مختلف ارائه شده است - درباره تحلیل موضوع یا تحلیل آموزشی بحث شده است که از مباحث بسیار مهم در طراحی و تهیه برنامه‌های آموزشی و از اولین گامهایی است که باید تکنولوژیست آموزشی بردارد. تنظیم یا طراحی نظام مدیریت که پیش‌بینی و سازماندهی کارها و فعالیتهای محوله به یک گروه تکنولوژیست آموزشی است نیز در آخر فصل دوم ارائه شده است. فصل سوم به « طراحی» اختصاص دارد. این فصل درباره تعیین و طبقه‌بندی هدفهای آموزشی از دیدگاههای مختلف بحث می‌کند که حاصل این طبقه‌بندیها، به منزله مواد خام اولیه برای طراحی آموزشی ارائه می‌شود. طراحی آموزشی از بُعد خرد و کلان، طراحی انگیزه‌های آموزش، انتخاب رسانه آموزشی در تعیین راهبردهای یادگیری به ترتیب عنوانهای مباحث دیگر فصل سوم را تشکیل می‌دهد. در فصل چهارم یک الگوی عام برای ارزشیابی ‌انواع برنامه‌های آموزشی بررسی می‌شود و در پایان همین فصل، الگوی پیشنهادی مطرح می‌شود. کتاب برخوردار از جدول، نمودار و شکلهای رنگی است.

مقدمه چاپ دوازدهم
مقدمه چاپ پنجم
مقدمه

فصل اول: کلیات
فصل دوم: آماده‌سازی
فصل سوم: طراحی
فصل چهارم: اجرا و ارزشیابی

منابع و مآخذ
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
فهرست موضوعی

چاپ پنجم با تجدید نظر و چاپ دوازدهم ویراست 3

این کتاب که حاوی مفاهیم تکنولوژی آموزشی است برای استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی، به خصوص گرایش تکنولوژی آموزشی برای درس «مقدمات تکنولوژی آموزشی» به ارزش 3 واحد تهیه شده و می‌توان از آن به منزله منبع فرعی در درسهای «اصول طراحی پیامهای آموزشی»، «آموزش با روش مبتنی بر سیستمها» و «اصول طراحی نظامهای آموزشی» در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز استفاده کرد. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، معلمان، مدیران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت نیز از آن استفاده کنند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :