مهارتهای آموزشی و پرورشی: روشها و فنون تدریس (جلد دوم)

INSTRUCTIONAL SKILLSMethods and Techniques of Teachingگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۷۳۲
نویسنده (ها) : دکتر حسن شعبانى
Hassan Sha`bani , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۴ تیر ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : 978-964-530-913-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
آخرین نوبت چاپ : ۱۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

آموزش درست، بهترین وسیله گسترش و نوسازی اندیشه است. هرگز نمی‌توان نسل جوان را با تحمیل و فشار به سوی رشد و تعالی هدایت کرد. تحمیل مداوم و غیر ضروری، فرصتهای انتخاب را که برای رشد هوشمندانه ضرورت دارد، محدود می‌کند. متأسفانه، مؤسسات آموزشی امروز نه تنها از آزادی انتخاب و رشد فردی و اجتماعی یادگیرندگان پشتیبانی نمی‌کنند، بلکه امکان هرگونه ابتکار، آزادی اندیشه و نقادی را از آنان گرفته‌اند. کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی در دو جلد با عنوان، مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول) و مهارتهای آموزشی (جلد دوم) در دو بخش و 9 فصل تنظیم شده است. بخش اول با عنوان نظریه‌ها و دیدگاههای مختلف، در زمینه آموزش و عوامل مؤثر بر آن بحث می‌کند و در این فصلها دانشجویان با نظریه و دیدگاههای مختلف در زمینه آموزش آشنا خواهند شد و آن نقش فرهنگ، ذهن، انگیزش بر ماهیت و عملکرد آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل می‌شود. در بخش دوم با عنوان رویکردها و الگوهای آموزشی، دانشجویان با چهار رویکرد و هشت الگوی آموزشی در اجرای فعالیتها آشنا می‌شوند.مؤلف بر این باور است که مطالب و محتوای مطرح شده در فصلهای گوناگون نه تنها برای دانشجویان و آموزش‌دهندگان مبتدی مفید خواهد بود، بلکه برای کلیه آموزش‌دهندگان در سطوح گوناگون و مجریان باتجربه که به طور عمیق به حرفه آموزشی خود فکر می‌کنند، می‌تواند مفید و ارزشمند باشد.

پیشگفتار

بخش اول: مبانی نظری تدریس
فصل اول: ماهیت و کارکرد نظریه‌های تدریس

بخش دوم: طراحی آموزشی
فصل دوّم: منابع تعیین هدفهای آموزشی
فصل سوم: مراحل تحلیل و تنظیم یک طرح آموزشی

بخش سوم: اجرا (عملیاتی کردن برنامه‌های طراحی شده)
فصل چهارم: تدریس مستقیم
فصل پنجم: تدریس غیرمستقیم
فصل ششم: تدریس تعاملی
فصل هفتم: تدریس مسأله محور

بخش چهارم: ارزشیابی نتایج فعالیتهای آموزشی
فصل هشتم: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

منابع و مآخذ
واژه‌نامه

چاپ نهم ویراست 2: با تجدیدنظر اساسی و چاپ سیزدهم ویراست 3: با تجدید نظر و اضافات

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «روشها و فنون تدریس» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :