نظریه‌های برنامه درسی

The Educational Spectrum Orientations to Curriculumگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۴۱۲
نویسنده (ها) : جی. پی. میلر
J. p. Miller
مترجم (ها) : دکتر محمود مهرمحمدی
Mahmoud Mehrmohammadi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-421-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۸
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۸۸
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار مترجم
پیشگفتار مؤلف

فصل اول: طیف دیدگاههای تربیتی
فصل دوم: دیدگاه رفتاری
فصل سوم:دیدگاه موضوعی/دیسیپلینی
فصل چهارم: دیدگاه اجتماعی
فصل پنجم: دیدگاه رشدگرا
فصل ششم: دیدگاه فرایندشناختی
فصل هفتم: دیدگاه انسانگرایانه
فصل هشتم: دیدگاه ماورای فردی
فصل نهم: فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر

منابع و مآخذ


چاپ سوم با اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی‌ ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه درسی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :