کتاب‌ها

نمایش 73 تا 82 مورد از کل 82 مورد

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

سیاست و حکومت در آسیای مرکزی

کد کتاب : ۲۵۱

نویسنده (ها) : دکتر الهه کولائی (طبرستانی)
Elaheh koolaee (Tabarestani) , PhD

قیمت : ۹۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل: مبانی و قالبهای فکری

نظریه‌پردازی در روابط بین‌الملل: مبانی و قالبهای فکری

کد کتاب : ۲۲۵

نویسنده (ها) : دکتر سیدحسین سیف‌زاده
Seyed Hossein Seifzadeh , PhD

قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

کد کتاب : ۱۵۵

نویسنده (ها) : دکتر علیرضا ازغندى ، دکتر جلیل روشندل
Alireza Aazghandi, PhD , Jalil Roshandel, PhD

قیمت : ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

امنیت ملی و نظام بین‌المللی

امنیت ملی و نظام بین‌المللی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۱۴۷

نویسنده (ها) : دکتر جلیل روشندل
Jalil Roshandel , PhD

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۹

جنبشهای اسلام‌گرای معاصر

جنبشهای اسلام‌گرای معاصر

کد کتاب : ۱۴۴

نویسنده (ها) : دکتر سیداحمد موثقی
Seyed Ahmad Movassaghi , PhD

قیمت : ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

سیاست و حکومت در آسیای 
جنوب شرقی

سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی

کد کتاب : ۱۳۸

نویسنده (ها) : دکتر بهزاد شاهنده
Behzad Shahandeh , PhD

قیمت : ۱٬۸۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۷۴

سیاستهای مقایسه‌ای

سیاستهای مقایسه‌ای

کد کتاب : ۱۱۹

نویسنده (ها) : دکتر سیدعبدالعلى قوام
Seyyed Abdol - Ali Ghavam , PhD

قیمت : ۷۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۱

سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)

سیاست و حکومت در اروپا (انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتالیا)

کد کتاب : ۸۹

نویسنده (ها) : دکتر احمد نقیب‌زاده
Ahmad Naghibzadeh , PhD

قیمت : ۹۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

سیاست به مثابه علم

سیاست به مثابه علم

کد کتاب : ۸۰

نویسنده (ها) : ویلفرید روریش
Prof. Wilfried Rohrich
مترجم (ها) : دکتر ملک یحیی صلاحی

قیمت : ۸۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

اصول سیاست خارجى و سیاست بین‌الملل

اصول سیاست خارجى و سیاست بین‌الملل

کد کتاب : ۳۲

نویسنده (ها) : دکتر سیدعبدالعلى قوام
Seyyed Abdol-Ali , Ghavam , PhD

قیمت : ۱٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۰