کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 175 مورد

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد چهارم: نظریه سازمان به مثابه علم خط‌مشی)

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد چهارم: نظریه سازمان به مثابه علم خط‌مشی)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۳۳۳

نویسنده (ها) : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن
Haridimos Tsoukasand , Christian Knudsen
مترجم (ها) : دکتر سیدحسین کاظمی ، دکتر حسن دانائی‌‌فرد

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

حسابداری مدیریت و هزینه‌

حسابداری مدیریت و هزینه‌

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۹۳

نویسنده (ها) : کریستوفر جِی. اسکوسن ، لری ام. والتر
Christopher J. Skousen , Larry M. Walther
مترجم (ها) : دکتر حسین ایزدی ، کیومرث داودی ، حمزه عسگری رشتیانی

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

تحلیل کسب و کار

تحلیل کسب و کار

کد کتاب : ۲۲۸۸

نویسنده (ها) : دکتر هاشم آقا‌زاده ، دکتر محمدمهدی لطیفی
Hashem Aghazadeh , PhD , Mohammad Mehdi Latifi , PhD

قیمت : ۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

مدیریت عملیات خدمات

مدیریت عملیات خدمات

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۶۶

نویسنده (ها) : دکتر امیر محمد فکور ثقیه ، سعید نصرتی
Amir Mohammad Fakoor Saghih , PhD , Saeed Nosrati

قیمت : ۳۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مبانی مدیریت بحران (بحران‌ های طبیعی و سازمانی)

مبانی مدیریت بحران (بحران‌ های طبیعی و سازمانی)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۶۵

نویسنده (ها) : دکتر مهدی ابراهیمی‌ نژاد رفسنجانی
Mehdi Ebrahimi Nejad Rafsanjani , PhD

قیمت : ۱۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۲۲۳

نویسنده (ها) : دکتر شهریار عزیزی ، دکتر ابوالقاسم ابراهیمی ، دکتر محمد رضا کریمی علویجه
Shahriar Azizi , PhD , Abolghasem Ebrahimi , PhD , Mohammadreza Karimi Alavijeh , PhD

قیمت : ۳۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

برنامه‌ریزی منابع انسانی

برنامه‌ریزی منابع انسانی

کد کتاب : ۲۲۱۳

نویسنده (ها) : دکتر علی اصغر فانی ، دکتر اردشیر شیری
Ali Asghar Fani , PhD ، Ardeshir Shiri , PhD

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

عصر چهارم مدیریت بازاریابی: از سنتی تا دیجیتال

عصر چهارم مدیریت بازاریابی: از سنتی تا دیجیتال

کد کتاب : ۲۱۹۱

نویسنده (ها) : فیلیپ کاتلر ، هرماوان کارتاجایا ، ایوان ستیاوان
Philip Kotler , Hermawan kartajaya , Iwan Setiawan
مترجم (ها) : دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی ، علی اسدی
Abdolhamid Ebrahimi , Hormoz Mehrani , PhD , Ali Asadi

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان

برنامه‌ریزی ریاضی در شرایط عدم اطمینان

کد کتاب : ۲۱۷۹

نویسنده (ها) : دکتر عادل آذر ، دکتر مجتبی فرخ
Adel Azar , PhD , Mojtaba Farrokh , PhD

قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد سوم: بحث‌های فرانظری در نظریه سازمان)

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد سوم: بحث‌های فرانظری در نظریه سازمان)

کد کتاب : ۲۰۹۶

نویسنده (ها) : ویراسته: هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن
Haridimos Tsoukasand , Christian Knudsen
مترجم (ها) : دکتر سیدحسین کاظمی ، دکتر حسن دانائی‌فرد
Seyyed Hosein Kazemi , PhD , Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۲

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت

کد کتاب : ۲۰۶۳

نویسنده (ها) : دکتر علی‌اصغر پورعزت ، میریعقوب سیدرضائی
Ali Asghar Pourezzat , PhD , Mir Yaghoub Seyyed Rezaei

قیمت : ۱٬۹۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد دوم: ساخت نظریه سازمان)

نظریه سازمان: نگاه‌های فرانظری (جلد دوم: ساخت نظریه سازمان)

کد کتاب : ۲۰۲۸

نویسنده (ها) : ویراسته : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن
Haridimos Tsoukas , Christian Knudsen
مترجم (ها) : دکتر سید حسین کاظمی ، دکتر حسن دانائی فرد
Seyyed Hosein Kazemi , PhD , Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

روش پژوهش در مدیریت: با تآکید بر مثال‌های کاربردی و آماری

روش پژوهش در مدیریت: با تآکید بر مثال‌های کاربردی و آماری

کد کتاب : ۲۰۲۷

نویسنده (ها) : دکتر شهریار عزیزی
Shahriar Azizi , PhD

قیمت : ۲٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

نظریه سازمان: نگاه‌های فرا نظری (جلد اول: نظریه سازمان به منزله علم)

نظریه سازمان: نگاه‌های فرا نظری (جلد اول: نظریه سازمان به منزله علم)

کد کتاب : ۲۰۲۶

نویسنده (ها) : ویراسته : هریدیموس سوکاس ، کریستین نودسن
Haridimos Tsoukas , Christian Knudsen
مترجم (ها) : دکتر سیدحسین کاظمی ، دکتر حسن دانائی فرد
Seyyed Hosein Kazemi , PhD , Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

مدیریت فروش

مدیریت فروش

کد کتاب : ۲۰۱۹

نویسنده (ها) : دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دکتر هرمز مهرانی
Abdolhamid Ebrahimi , PhD , Hormoz Mehrani , PhD

قیمت : ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

فرهنگ سازمانی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

کد کتاب : ۲۰۰۶

نویسنده (ها) : دکتر علی رضائیان
Ali Rezaian , PhD

قیمت : ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۲)

نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۲)

کد کتاب : ۱۹۸۶

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

نهضت‌های مدیریتی در بخش دولتی: گذشته، حال و آینده (جلد ۱)

کد کتاب : ۱۹۸۵

نویسنده (ها) : دکتر حسن دانائی‌فرد
Hasan Danaeefard , PhD

قیمت : ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۱