کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 80 مورد

انگلیسی برای دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته تعاون و رفاه اجتماعی (۱)

کد کتاب : ۱۲۲۸

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا کیانی، سمیه کیانی، پروانه شایسته فر و حسین طالب زاده
Gholamreza Kiani , PhD , Parvaneh Shayestefar , Hossein Talebzadeh , Somayeh Kiani

قیمت : ۷۲٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۰

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته جامع علمی- کاربردی

انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته جامع علمی- کاربردی

کد کتاب : ۱۲۰۷

نویسنده (ها) : جمال‌الدین جلالی‌پور ، عباس قاسم‌زاده اقدم
Jamaloddin Jalalipour , Abbas Ghasemzadeh Aghdam

قیمت : ۹۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی

انگلیسی برای دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی

کد کتاب : ۱۱۴۲

نویسنده (ها) : دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، دکتر اصغر عابدی
Ali Akbar Jafarpour Boroujeni , PhD , Asghar Abedi , PhD

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۲)

انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (۲)

کد کتاب : ۱۰۷۴

نویسنده (ها) : داود اقوامی
Davoud Aghvami

قیمت : ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

انگلیسی برای دانشجویان رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

کد کتاب : ۹۹۹

نویسنده (ها) : دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دکتر احیاء عمل صالح ، دکتر محمد غضنفری ، دکتر محمد داوودی
Abdolmehdi Riazi , PhD , Ehya Amal Saleh , PhD , Naser Rashidi , PhD , Mohammad Ghazanfari , PhD , Mahbobeh Saadat , PhD

قیمت : ۷۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی بالینی (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی بالینی (۱)

کد کتاب : ۹۸۸

نویسنده (ها) : دکتر محمد عباس نژاد ، کاظم نعمت اله زاده ماهانی
Mohammad Abbasnejad , PhD , Kazem Nematollahzade Mahani

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۸

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

کد کتاب : ۹۷۴

نویسنده (ها) : دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی
Mohammad -Ali Babaie Zakliki , PhD

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی (۱)

انگلیسی برای دانشجویان رشته پژوهشگری علوم اجتماعی (۱)

کد کتاب : ۹۶۰

نویسنده (ها) : محسن کریمیان عظیمی
Mohsen Karimian Azimi

قیمت : ۱۴٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۴

انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

کد کتاب : ۹۳۳

نویسنده (ها) : دکتر غلامحسین کریمی دوستان
Gholamhossein Karimi-Doostan

قیمت : ۶۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته مطالعات خانواده (۱)

انگلیسى براى دانشجویان رشته مطالعات خانواده (۱)

کد کتاب : ۹۲۱

نویسنده (ها) : دکتر عبدالمهدى ریاضى
Abdolmehdi Riazi , PhD

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

انگلیسى براى دانشجویان رشته مردم‌شناسى

انگلیسى براى دانشجویان رشته مردم‌شناسى

کد کتاب : ۹۱۸

نویسنده (ها) : عبدالعلى رحیمى ، فاروق امین مظفرى
Abdol-Ali Rahimi , Farough Amin Mozaffari

قیمت : ۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم سیاسى (۲)

انگلیسى براى دانشجویان رشته علوم سیاسى (۲)

کد کتاب : ۸۹۱

نویسنده (ها) : دکتر هرمز داورپناه
Hormoz Davarpanah , PhD

قیمت : ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۴۰۳

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته روان شناسی صنعتی و سازمانی

کد کتاب : ۸۸۶

نویسنده (ها) : دکتر رضا غفارثمر و آنیتا باغدارساریانس
Reza Ghafar Samar , PhD , Anita Baghdassarians , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی

کد کتاب : ۸۳۲

نویسنده (ها) : داود خزایی ، اسماعیل حسینی
Davood Khazie , Esmaeel Hosseini , PhD

قیمت : ۹۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

انگلیسى براى دانشجویان رشته‌هاى مدیریت جهانگردى و هتلدارى

انگلیسى براى دانشجویان رشته‌هاى مدیریت جهانگردى و هتلدارى

کد کتاب : ۷۹۵

نویسنده (ها) : دکتر غلامرضا کیانى ، مریم خضرى‌نژاد
Gholam Reza Kiany , PhD , Maryam Khezrinejad

قیمت : ۷۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۴۰۲

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی

انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی

کد کتاب : ۷۵۸

نویسنده (ها) : محسن کریمیان عظیمی
Mohsen Karimian Azimi , PhD

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم قرآنی و حدیث

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم قرآنی و حدیث

کد کتاب : ۷۵۲

نویسنده (ها) : دکتر محسن جان‌نژاد ، جلال‌الدین جلالی
Mohsen Jan Nezhad , PhD , Jalal-e-Din Jalali

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۱

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی

انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی

کد کتاب : ۷۳۱

نویسنده (ها) : دکتر مسعود کسائی
Masood Kasaee , PhD

قیمت : ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : شهریور ۱۴۰۲