کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 41 مورد

سند مدینه: مطالعاتی در باب پایه‌ریزی قانونگذاری در اسلام

سند مدینه: مطالعاتی در باب پایه‌ریزی قانونگذاری در اسلام

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۴۱۲

نویسنده (ها) : ترجمه دکتر مسعود فکری ، زیر نظر دکتر عبدالامیر زاهد
Masoud Fekri , PhD , Abd Al`Amir Zahed , PhD

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۹

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۲)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۲)

کد کتاب : ۲۲۱۸

نویسنده (ها) : دکتر مهرداد قیومی بید هندی
Mehrdad Qayyoomi Bidhendi

قیمت : ۵۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۲۱۷۷

نویسنده (ها) : دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
Mehrdad Ghayyomi Bidhendi , PhD

قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (هنرهای صناعی)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (هنرهای صناعی)

کد کتاب : ۲۱۵۲

نویسنده (ها) : زیر نظر : دکتر عبدالکریم عطارزاده ، دکتر مهران هوشیار
Mehran Hoshyar , PhD

قیمت : ۳٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

مجموعه هنر در تمدن اسلامی (مبانی نظری)

کد کتاب : ۲۱۲۴

نویسنده (ها) : زیر نظر دکتر هادی ربیعی
Hadi Rabiei , PhD

قیمت : ۲٬۰۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۴۰۲

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

تاریخ اندلس (از آغاز تا عصر ملوک الطوایف)

کد کتاب : ۲۰۶۸

نویسنده (ها) : دکتر شهره روغنی
Shohreh Rowghani , PhD

قیمت : ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم

مقدمه‌ای بر تاریخ‌نگاری علم

کد کتاب : ۲۰۲۱

نویسنده (ها) : هلگه کراگ
Helge Kragh
مترجم (ها) : محمدابراهیم باسط
Mohammad Ebrahim Baset

قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

سرنوشت اسیر در اسلام : بررسی تاریخی فقهی

کد کتاب : ۲۰۰۵

نویسنده (ها) : سیدعلی میرشریفی
Seyyed Ali Mir Sharifi

قیمت : ۴۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

تاریخ نگاری در اسلام

تاریخ نگاری در اسلام

کد کتاب : ۱۸۷۸

نویسنده (ها) : دکتر سید صادق سجادی و دکتر هادی عالم زاده
Chase F. Robinson

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری

کد کتاب : ۱۸۰۴

نویسنده (ها) : دکتر غیداء خزنه کاتبی
مترجم (ها) : حسین منصوری
Hossein Mansouri

قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

مختارات من النصوص الثقافیه باللغه العربیه (گزیده متون فرهنگی به زبان عربی)

مختارات من النصوص الثقافیه باللغه العربیه (گزیده متون فرهنگی به زبان عربی)

کد کتاب : ۱۷۱۶

نویسنده (ها) : دکتر بهرام امانی چاکلی ، دکتر سیداسماعیل حسینی اجداد نیاکی
Bahram Amani Chacoli , PhD , Seyyed Esmail Hosseyni Agdad Niaky , PhD

قیمت : ۸۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۲

مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشی در تاریخ‌نگاری اسلامی

مسلمانان و نگارش تاریخ: پژوهشی در تاریخ‌نگاری اسلامی

کد کتاب : ۱۳۶۳

نویسنده (ها) : عبدالعلیم عبدالرحمن خضر
Abd al Alim A. Khidr
مترجم (ها) : صادق عبادی
Sadiq Ebadi

قیمت : ۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

پیام آور رحمت

پیام آور رحمت

کد کتاب : ۱۳۲۸

نویسنده (ها) : سیدعلی میرشریفی
Seyyed Ali Mir Charifi
مترجم (ها) : فریده مهدوی دامغانی
Farideh Mahdavi-Damghani

قیمت : ۵۱٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۸

تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا

تاریخ سیاسی خوارج شمال آفریقا

کد کتاب : ۱۳۲۲

نویسنده (ها) : دکتر رضا کردی
Reza kordi , PhD

قیمت : ۲۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

جغرافیای تاریخی کوفه

جغرافیای تاریخی کوفه

کد کتاب : ۱۳۱۸

نویسنده (ها) : لویی ماسینیون
Loiss Massignon
مترجم (ها) : دکتر عبدالرحیم قنوات
Abdolrahim Ghanavat , PhD

قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۸

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

تاریخ اسلام (از آغاز تا سال چهلم هجری)

کد کتاب : ۱۰۷۱

نویسنده (ها) : دکتر اصغر منتظر القائم
Asghar Montazerolghaem , PhD

قیمت : ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶

جامعه مدینه در عصر نبوی

جامعه مدینه در عصر نبوی

کد کتاب : ۱۰۶۷

نویسنده (ها) : عبدالله عبدالعزیز بن ادریس
Abd Allah Abdal-Aziz Ibn Edris
مترجم (ها) : دکتر سهیلا بختیاری
D. Shahla Bakhtiyari , PhD

قیمت : ۷۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری

نهضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و چهارم هجری

کد کتاب : ۱۰۳۷

نویسنده (ها) : الدکتور رشید الجمیلی
مترجم (ها) : دکتر صادق آیینه وند

قیمت : ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : تیر ۱۴۰۲