کتاب‌ها

نمایش 19 تا 36 مورد از کل 41 مورد

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد سوم

کد کتاب : ۹۹۳

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۲۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

تاریخ و تمدن مغرب: جلد دوم

کد کتاب : ۹۹۲

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

تاریخ و تمدن مغرب: جلد اول

کد کتاب : ۹۹۱

نویسنده (ها) : دکتر حسین مونس
Hossein Moones , PhD
مترجم (ها) : حمیدرضا شیخى
Hamid Reza Shaykhy

قیمت : ۹۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

مهاجرت قبائل عربی در صدر اسلام

کد کتاب : ۹۸۷

نویسنده (ها) : دکتر صالح احمد العلى
Salih Ahmad al-Ali , PhD
مترجم (ها) : دکتر هادى انصارى
Hadi Ansari , PhD

قیمت : ۱۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۷

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام

کد کتاب : ۹۷۲

نویسنده (ها) : عبدالحى کتانى
Abdulhayye Kattani
مترجم (ها) : علیرضا ذکاوتى قراگزلو
Ali. R. Zekavati Gharagoouzlu

قیمت : ۸۲٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱

متون تاریخی و جغرافیایی به فارسی

متون تاریخی و جغرافیایی به فارسی

کد کتاب : ۹۷۱

نویسنده (ها) : دکتر محمد سپهرى
Mohammad Sepehri , PhD

قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ تشیع (جلد۲): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

تاریخ تشیع (جلد۲): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

کد کتاب : ۹۳۷

نویسنده (ها) : محمودحیدرى آقایىقاسم خانجانى حسین فلاح زادهرمضان محمدى
H. Hoseiniyan Moqaddam , M.Dadash Nejad , H. Moradi Nasab , M. R. Hedayat Panah

قیمت : ۱۳۴٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۳

تاریخ تشیع (جلد ۱): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

تاریخ تشیع (جلد ۱): دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

ناشر : سمت

کد کتاب : ۹۳۶

نویسنده (ها) : محمود حیدرى آقایى ، قاسم خانجانى ، حسین فلاح زاده ، رمضان محمدى
M. Heidari Aqaee , Q. Khanjani , H. Fallah Zadeh , R. Mohammadi

قیمت : ۲۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۷

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

تمدن اسلامی در عصر عباسیان

ناشر : سمت

کد کتاب : ۸۵۹

نویسنده (ها) : دکتر محمدکاظم مکى
Mohammad Kazem Makki , PhD
مترجم (ها) : دکتر محمد سپهرى
Mohammad Sepehri , PhD

قیمت : ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۲)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۲)

کد کتاب : ۷۴۶

نویسنده (ها) : دکتر حسین قراخانلوحسین قراخانلو
Hosein Gharachanloo , PhD

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

قرائت متون معاصر

قرائت متون معاصر

کد کتاب : ۷۲۴

نویسنده (ها) : دکتر مصطفى جبارىاحسان اسمعیلى طاهرى
Mostafa Jabbary , PhD - Ehsan Ismeily Tahery

قیمت : ۹٬۵۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۲

کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی

کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن اسلامی

کد کتاب : ۶۸۰

نویسنده (ها) : دکتر شهره روغنى
Shohreh Rowghani , PhD

قیمت : ۵۵٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان

کد کتاب : ۶۲۳

نویسنده (ها) : دکتر مرتضى اسعدى
Morteza Asadi , PhD

قیمت : ۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۱

اسلام و تمدن اسلامی (۲)

اسلام و تمدن اسلامی (۲)

کد کتاب : ۵۸۰

نویسنده (ها) : آندره میکل با همکارى هانرى لوران
André Miquel d`Henry Laurens
مترجم (ها) : دکتر حسن فروغى
Hassan Foroughi

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

اسلام و تمدن اسلامی (۱)

اسلام و تمدن اسلامی (۱)

ناشر : سمت

کد کتاب : ۵۷۹

نویسنده (ها) : آندره میکل با همکارى هانرى لوران
André Miquel d`Henry Laurens
مترجم (ها) : دکتر حسن فروغى
Hassan Foroughi , PhD

قیمت : ۴۹۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸

مطالعات اسلامی در غرب

مطالعات اسلامی در غرب

کد کتاب : ۵۷۸

نویسنده (ها) : دکتر محسن الویرى
mohsen Alviri , PhD

قیمت : ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۱

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۱)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (۱)

کد کتاب : ۵۰۸

نویسنده (ها) : دکتر حسین قراخانلو
Hosein Gharchanloo , PhD

قیمت : ۱۱۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

نقد و بررسی منابع سیره نبوی

کد کتاب : ۳۸۱

نویسنده (ها) : جمعى از مؤلفان زیر نظر حجه الاسلام والمسلمین رسول جعفریان
A Group of Authors

قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۴