یک کتاب از سمت برگزیده جشنواره بین المللی فارابی شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۰۹ اخبار
تعداد بازدید:۳۷۷۹
«ساخت نوایی زبان فارسی - تکیه واژگانی و آهنگ» در فرایند ارزیابی یازدهمین حائز رتبه برگزیده دوم بزرگسال در گروه علمی زبان، ادبیات و زبان شناسی» شد.
یک کتاب از سمت برگزیده جشنواره بین المللی فارابی شد

به گزارش روابط عمومی «سمت» «ساخت نوایی زبان فارسی - تکیه واژگانی و آهنگ» نوشته وحید صادقی اثری از گروه زبان‌شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) در فرایند ارزیابی یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی حائز رتبه برگزیده دوم بزرگسال در گروه علمی زبان، ادبیات و زبان شناسی» شد.

تکیه و آهنگ دو رویداد مهم ساخت نوایی زبان است که نقش اساسی در برجستگی واحدهای زبانی دارد. تکیه در سطح کلمه باعث برجستگی نسبی یک هجا می‌شود. در سطح جمله نیز یک کلمه با تغییرات آهنگی از کلمات دیگر برجسته‌تر می‌شود. در این کتاب نویسنده کوشیده است جنبه‌های آواشناختی ساخت نوایی زبان فارسی را تبیین کند. در این راستا، فرضیه‌های واجی متعددی را مطرح کرده و در چارچوب آزمایش‌های تولیدی و درکیِ مناسب به محک آزمون گذاشته است. از رهگذر این آزمایش‌ها، یافته‌های مهمی درباره بازنمود آوایی و واجی ساخت نوایی زبان فارسی حاصل آمده که برخی باورهای رایج و دیدگاه‌های علمی پیشین را به چالش گرفته است. از این رو، مطالعه کتاب حاضر به زبان‌شناسان و پژوهشگران زبان فارسی توصیه می‌شود.

 

 

 

کلید واژه ها: جشنواره بین المللی فارابی


نظر شما :