انتشار دوفصلنامه علمی روان‌شناسی فرهنگی

۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۱۲ کد : ۲۸۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۹۲۶
شماره نخست سال پنجم ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۰ دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی از سوی سازمان سمت منتشر شد.
انتشار دوفصلنامه علمی روان‌شناسی فرهنگی

به گزارش روابط‌عمومی «سمت»، شماره جدید دوفصلنامه روان‌شناسی فرهنگی ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۰ منتشر شد. 

این نشریه با هدف ارائه مقالات علمی در حوزه بینارشته‌ای روان‌شناسی فرهنگی راه اندازی شده است و در رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب درجه علمی با رتبه «ب» شده است.

 این نشریه وابسته به گروه علوم‌ رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» به استناد نامة شمارة ۳/۳/۵۵۹۹۶ مدیر کل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ موفق به دریافت مجوز انتشار و در ارزیابی سال ۱۳۹۸ حائز درجة علمی با رتبة ب از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.
در این شماره علاقه‌مندان می‌توانند مقالت زیر را مطالعه کنند:

-مکان‌سنجی بسته مداخله مذهبی مبتنی بر تقرب به خدا در کاهش نشانگان اضطراب: مطالعه تک‌جنسیتی با طرح تک‌آزمودنی- خط پایه چندگانه (عباس آینه‌چی؛ مسعود جان‎‌بزرگی؛ حمید رضا حسن آبادی)


-اثر بخشی مداخله معنوی/دینی بر مقابله معنوی و آسایش روانشناختی زنان مبتلا به سرطان (زینب قائم پناه؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی؛ شاهرخ مکوند حسینی )


-مقایسه اثربخشی درمان اعتیاد دوازده‌قدم و درمان چندبعدی معنوی بر سلامت روان و پایبندی مذهبی در افراد وابسته به مواد (قباد حق محمدی شراهی)


 -بنیان‌های شناخت درمانی با تاکید بر نقش فلسفه رواقی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی (نوید خاکبازان) 


-تدوین مدل مفهومی مقابله با استرس بر اساس آیات قرآن با تاکید بر استرس‌های ناشی از روابط بین انسانی (هادی اسماعیلی؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا توکلی)


-نقش واسطه ای سلامت معنوی و استحکام من در رابطه بین کمال‌گرایی معنوی/مذهبی و سلامت روانی  (محمدعلی بشارت؛ سید سینا امامی؛ رقیه خواصی)


-الگوی خودمراقبتی منظم در صمیمیت زناشویی برخاسته از دیدگاه اسلامی (محمد ثناگویی زاده)


-بررسی میزان شیوع اختلالات روان‌شناختی و عوامل پیش‌بین آن در کودکان کار (مهدی خانجانی؛ فرامرز سهرابی؛ یوسف اعظمی)

 

-شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی با ارائه مدل مفهومی پیشگیری  (لیلا حیدریانی) 

 

 -نقش پیش‌بینی کنندة تفکر نقادانه و نگرش به علم در سواد رسانه‌ای دانشجویان (الهام اسمعیلی؛ ناصر آقابابائی)

 

-تجربه زیسته استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از تحول فرهنگی مبتنی بر ارزش ها (نازنین صادق زاده؛ علیرضا ابراهیم پور؛ مهناز ربیعی؛ فائزه درمان)

 

 -ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی سیاهه کارکردهای داوطلبی در جمعیت ایرانی (ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ حمید خانی پور؛ الهام فتحی؛ نرگس حبیبی)

 

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس jcp.samt.ac.ir  مراجعه کرده و از مطالب این نشریه بهره‌مند شوند. 

 


نظر شما :