یادداشت

پرسه زنی‌ها در دامنه؛ یا نگاه به قلّه؟

پرسه زنی‌ها در دامنه؛ یا نگاه به قلّه؟

معاون پژوهشی و مسئول کانون بسیج اساتید سمت طی یادداشتی که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد به تبیین دیدگاه‌های رهبر انقلاب در خصوص مهاجرتِ نخبگان پرداخت.