مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت روابط عمومی


معرفی روابط عمومی

مدیر روابط عمومی: محمدرجاء صاحبدل پست الکترونیک: sahebdel@samt.ac.ir تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۲۶۰-۰۲۱   معرفی روابط عمومی از دل نیاز جامعه به نهادی پاسخگو و نهادی که بین مصالح فردی و منافع اجتماعی وفاق ایجاد کند سر برآورده و پا به عرصه حیات گذاشته است و لذا ...