مطالب مرتبط با کلید واژه

حراست و گزینش


دفتر حراست و گزینش

پست الکترونیک: Hrst@samt.ac.ir تلفن و نمابر: ۴۴۲۴۶۱۵۱-۰۲۱ سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۶۳۶۶۶۶   تعریف حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است و از جنبه اداری وظیفه حساس و خطیر مراقبت و ارتقاء سلامت و کارآمدی ساختار و فرایندهای اجزای مختلف سازمان را در مقابل انواع آسیب‌ها ...