مطالب مرتبط با کلید واژه

مهدی زارع بهرام آبادی


انتصاب عضو هیئت علمی «سمت» به عنوان مدیر کارگروه برنامه‌ریزی مشاوره

با حکم علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهدی زارع بهرام‌آبادی عضو هیئت علمی سازمان مطالعه و تدوین (سمت)، به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی مشاوره منصوب شد.

ادامه مطلب