مطالب مرتبط با کلید واژه

جغرافیا


کتاب «مبانی هیدرولوژی» منتشر شد

کتاب «مبانی هیدرولوژی» منتشر شد

کتاب «مبانی هیدرولوژی» اثر قاسم عزیزی، مرتضی میری و جعفر معصوم‌پور سماکوش از سوی سازمان سمت در ۲۵۹ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۱ هزار تومان منتشر شده است.

ادامه مطلب

فراخوان گروه جغرافیا

فراخوان مشارکت در تدوین کتاب در رشته جغرافیا گروه جغرافیای سازمان «سمت» در نظر دارد برای درس‌های مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های جغرافیا، منابع درسی جدید منتشر نماید. بدین‌وسیله از اعضای محترم هیات علمی با سابقه تدریس در دانشگاه‌ها دعوت می‌شود ...