مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده


معرفی پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»

رئیس پژوهشکده: دکتر سید حسن میرفخرایی تلفن و نمابر: ۴۴۲۶۳۳۱۵-۰۲۱ پست الکترونیک: Pajuhesh@samt.ac.ir   تاریخچه پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» با نام مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در آذرماه ۸۲ و با رویکرد تأمین منابع علمی دانشگاهی و همچنین ارائه روایتی بومی ...