بررسی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری

Economic Analysis of Investment Projectsگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۱۱۶
نویسنده (ها) : دکتر مسعود کسایی
Massoud Kassaee , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۸
شابک : 978-964-530-188-8
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۶
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

فصل اول: طرحهای سرمایه‌گذاری صنعتی
فصل دوم: محصولات و خدمات
فصل سوم: مطالعه بازار
فصل چهارم: راهبرد بازاریابی
فصل پنجم: تولید محصول و عرضه خدمات
فصل ششم: طرح نیروی انسانی و مدیریت
فصل هفتم: مخاطرات و مشکلات
فصل هشتم: مدیریت پروژه
فصل نهم: تأمین مالی پروژه
فصل دهم: کارآفرینی
فصل یازدهم: اولویتهای سرمایه‌گذاری صنایع
فصل دوازدهم: ارزیابی سرمایه‌گذاریهای صنعتی
فصل سیزدهم: تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی فواید هزینه طرح
فصل چهاردهم: مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری و اخذ کمکهای مالی
فصل پانزدهم: ضرورت صادرات و پیوستن به سازمان تجارت جهانی
منابع

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری صنعتی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :