مبانی مدیریت رفتار سازمانی

Organizationl Behaviour Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۴۷۷
نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian, PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-964-459-496-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۲۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۵۱۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار

بخش اول‌: رفتار سازمانی و مفهوم کار
فصل اول: رفتار سازمانی
فصل دوم: معنی و مفهوم کار

بخش دوم: مدیریت رفتار فردی
فصل سوم: ادراک
فصل چهارم: فراگرد معرفت‌پذیری
فصل پنجم: انگیزش و رفتار
فصل ششم: هدف‌گذاری
فصل هفتم: تحلیل مراوده‌ای
فصل هشتم: نگرش‌های شغلی و رفتار

بخش سوم: مدیریت رفتار گروهی
فصل نهم: ویژگی‌های اساسی گروه‌ها
فصل دهم: پویایی گروهی و میان‌گروهی
بخش چهارم‌: مدیریت فراگردهای رفتار سازمانی
فصل یازدهم: فراگرد ارتباطات
فصل دوازدهم: رهبری

بخش پنجم: مدیریت پویاییهای سازمانی
فصل سیزدهم: مدیریت بهره‌وری فرد و سازمان
فصل چهاردهم: مدیریت تحول سازمانی

منابع و مآخذ
واژه‌نامه

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت رفتار سازمانی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهی، مدیران سازمانها نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :