مدیریت فشار روانى (مدیربت رفتار سازمانى پیشرفته)

Stress Management (Advanced Organizational BehaviorManagement)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۸۶۳
نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , Phd
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-600-02-0129-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۱۱۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: شالوده فشار روانی
فصل دوم: سرچشمه‌های فشار روانی
فصل سوم: تفاوتهای فردی
فصل چهارم: آثار فشار روانی
فصل پنجم: مدیریت پیشگیری فشار روانی
فصل ششم: فنون کاهش فشار روانی
فصل هفتم: خودآگاهی و تمرین رشد
فهرست نمودارها و نگاره‌های کتاب

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان منبع اصلی درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته به ارزش جمعاً 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :