تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

Systems Analysis and Designگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۲۱۷
نویسنده (ها) : دکتر على رضائیان
Ali Rezaian , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۱
شابک : 978-600-02-0104-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۶
آخرین نوبت چاپ : ۲۲
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۳۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
برگزیده : برگزیده مدیریتی سال 1377
قیمت : ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار
فصل اول: نگاهی کلی بر سیستمها
فصل دوم: مبانی سیستم
فصل سوم: علم کنترل و ارتباطات
فصل چهارم: شناخت خرده‌سیستمها و ساده‌سازی الگوی تعاملی آنها
فصل پنجم: سازوکار تداوم حیات سازمانها در محیطهای پویا
فصل ششم: مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل، و طراحی نظام‌یافته سیستم
فصل هفتم: شناخت بافت سازمانی
فصل هشتم: فنون نظام یافته تجزیه وتحلیل و طراحی
فصل نهم: طراحی و برنامه‌ریزی سیستم
فصل دهم: طراحی مفهومی سیستم جدید
فصل یازدهم: طراحی تفصیلی سیستم جدید
فصل دوازدهم: استقرار، ارزیابی، و نگهداری سیستم
منابع و مآخذ

چاپ پنجم با تجدید نظر

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم» و منبع کمکی درس «سیستمهای اطلاعاتی مدیریت» تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :