مجموعه هنر در تمدن اسلامی (معماری ۱)

A Book Series of Art in Islamic Civilization (Architecture 1)کد کتاب : ۲۱۷۷
نویسنده (ها) : دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
Mehrdad Ghayyomi Bidhendi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷
شابک : 978-600-02-0590-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۶۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

موضوع کتاب معماری‌ای است که در طی سده‌های اول تا سیزدهم هجری عمدتاً به دست مسلمانان در سرزمین‌های مسلمان‌نشین پدید آمد. هدف از این کتاب به دست دادن تصویری اجمالی از دانش تاریخی موجود درباره این معماری است. تبویب این موضوع از ترکیب تقطیعِ جغرافیایی و تاریخی به دست آمده است؛ یعنی تقسیم جهان اسلام به سرزمین‌های شرقی و غربی و سپس تقسیم تاریخی بر اساس ادوار متناسب با هر یک از پهنه‌های جغرافیایی: بخش اول، کلیات و مقدمات؛ بخش دوم، آغاز (سده‌های اول و دوم)؛ بخش سوم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های سوم تا ششم؛ بخش چهارم، سرزمین‌های غربی در سده‌های سوم تا هفتم؛ بخش پنجم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های هفتم تا نهم؛ بخش ششم، سرزمین‌های غربی در سده‌های هفتم تا سیزدهم؛ بخش هفتم، سرزمین‌های شرقی در سده‌های دهم تا سیزدهم. هر یک از این بخش‌ها متشکل از فصولی است منطبق با ادوار حکومت‌های اصلی. کتاب در دو مجلد تنظیم شده است و مجلد اول حاوی بخش‌های اول تا چهارم کتاب است.

بخش اول: کلیات و مقدمات
فصل1: تاریخ معماری اسلامی (روح الله مجتهدزاده)
فصل 2: مطالعات غربی در معماری اسلامی: تاریخ و تفسیر (پاتریک رینگنبرکآ آدیا عبائی)
فصل 3: درآمدی جغرافیایی بر معماری سرزمین های اسلامی(1) (نگار صبوری، مهدی گلچین عارفی)
فصل 4: درآمدی جغرافیایی بر معماری سرزمین های اسلامی(2) (روح الله مجتهدزاده)

بخش دوم: آغاز
فصل 5: میراث معماری پیش از اسلام (کریستوفر تاجل؛ ترجمه سیده میترا هاشمی)
فصل 6: مفهوم معماری در برهه گذار (مهرداد قیومی بیدهندی، مطهره دانایی فر)
فصل 7: معماری در صدر اسلام (مطهره دانایی فر)
فصل 8: معماری روزگار امویان (مهرداد قیومی بیدهندی)

بخش سوم: سرزمینهای شرقی در سده های سوم تا ششم
فصل 9: معماری روزگار عباسیان متقدم (جاناتان بلوم و شیلا بلر؛ ترجمه محمد نخعی)
فصل 10: معماری روزگار طاهریان و صفاریان و سامانیان (امید شمس)
فصل 11: معماری روزگار زیاریان (عبدالله مؤذن زاده کلور)
فصل 12: معماری روزگار بوییان (عبدالله مؤذن زاده کلور)
فصل 13: معماری روزگار سلجوقیان و خوارزم شاهیان (مهدی گلچین عارفی، نگار صبوری)

بخش چهارم: سرزمینهای غربی در سده های سوم تا هفتم
فصل 15: معماری امویان و ملوک طوایف اندلس (حمیدرضا پیشوائی)
فصل 16: معماری روزگار طولونیان (نگار صبوری، مهدی گلچین عارفی)
فصل 17: معماری روزگار فاطمیان و معاصرانشان در یمن، شام، جزیره، سواد (جاناتان بلوم و شیلا بلر؛ ترجمه نازنین شهیدی مارنانی)
فصل 18: معماری روزگار سلجوقیان روم (مهدی گلچین عارفی، نگار صبوری)
فصل 19: معماری روزگار زنگیان و ایوبیان (شبنم حاجی جعفری بیدگلی)
فصل 20: معماری روزگار مرابطان و موحدان (حمیدرضا پیشوائی)

این کتاب برای دانشجویان رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی و هنر به عنوان منبع مبنایی تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :