الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینان: روشها، چارچوبها و نقشه‌های ذهنی (رویکرد کیفی)

Entrepreneurial Decision Making Models Methods , Frameworks and Mental Maps (Qualitative Approach)گروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۱۶۴۳
نویسنده (ها) : دکتر محمدحسین مبارکی ، امیرمحمد کلابی ، روزا مهرابی
Mohammad Hassan Mobaraki , PhD , Amir Mohammad Colabi , Rosa Mehrabi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : آبان ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-829-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
آخرین نوبت چاپ : ۵
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۳۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب پیش رو سعی دارد تا تصمیم‌گیری را از جنبه کیفی مورد بررسی قرار دهد. رویکرد غالب در این کتاب ارائه الگوها، سبکها و چارچوبهای ذهنی و ادراکی کارآفرینانه است. از این رو تمامی موضوعات، در سه بخش مجزا معرفی می‌شوند: در بخش اول، کلیات تصمیم‌گیری و متون پیشین در این حوزه بررسی شده است. در بخش دوم، با رویکردی کیفی، به سبکهای تصمیم‌گیری کارآفرینانه و چارچوبهای ادراکی و فراشناختی موجود در این حوزه پرداخته شده است. در این بخش، رویکردهای کیفی به تصمیم‌گیری، از جمله راهکارهای ابتکاری تصمیم‌گیری و جهت‌گیریهای شناختی کارآفرینان، و الگوی پیچیدگی شناختی که به پیچیدگی ساختاری سیستم ادراکی کارآفرینان اشاره دارد، تشریح و بررسی شده است. بخش سوم، معرفی مجموعه‌ای از اصول کاربردی در حوزه تصمیم‌گیری کارآفرینانه است، و سعی شده تا با گردآوری مجموعه‌ای از مثالهای عملی از کارآفرینان موفق، اصولی را معرفی شود که در تسهیل تصمیم‌گیری به کارآفرینان کمک نموده، شانس موفقیت کسب‌وکار آنان را افزایش دهد.

پیشگفتار

بخش اول: کلیات تصمیم‌گیری
فصل اول: مروری بر کلیات تصمیم‌گیری
فصل دوم: مقدمه‌ای بر نظریه‌های عمومی تصمیم‌گیری

بخش دوم: رویکردهای کیفی به تصمیم‌گیری کارآفرینان
فصل سوم: کارآفرینان و تصمیم‌گیری
فصل چهارم: چارچوب تصمیم‌گیری راهبردی کارآفرینانه
فصل پنجم: تصمیم‌گیری کارآفرینان در شرایط مخاطره و عدم‌ قطعیت
فصل ششم: الگوهای ذهنی کارآفرینانه
فصل هفتم: نقش احساسات، ادراک و اخلاق در تصمیم‌گیری کارآفرینانه
فصل هشتم: نقش پیچیدگی شناختی در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان
فصل نهم: راهکارهای تصمیم‌گیری ابتکاری کارآفرینان
فصل دهم: مطالعه تجربی تأثیر الگوی پیچیدگی شناختی بر تصمیم‌گیری ابتکاری ...

بخش سوم: معرفی اصول کاربردی در فرایند تصمیم‌گیری کارآفرینان
فصل یازدهم: ایجاد چارچوب ذهنی کارآفرینانه
فصل دوازدهم: راهکارهای کارآفرینانه برای اتخاذ تصمیمهای صحیح

منابع
واژه‌نامه
نمایه اسامی
نمایه موضوعی

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد به‌ عنوان منبع اصلی درس «الگوهای تصمیم‌گیری کارآفرینی» به ارزش 2 واحد و برای همین درس در مقطع کارشناسی به عنوان منبع کمکی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، کلیه مدیران و سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :