مدیریت پروژه

Project Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۸۵۱
نویسنده (ها) : دکتر محمدجواد عاصمى پور
Mohammad Javad Asemipour , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : شهریور ۱۳۹۸
شابک : 978-600-02-0185-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۸۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۲۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه
بخش اول: ماهیت و وظایف مدیریت پروژه
فصل اول: تعریف مدیریت پروژه
فصل دوم: رهبری نیروی انسانی و ارتباطات در مدیریت پروژه
بخش دوم: ارزیابی اقتصادی و مالی پروژه
فصل سوم: ارزیابی اقتصادی و طراحی مدل اقتصادسنجی پروژه
فصل چهارم: عوامل اصلی در تأمین مالی پروژه
فصل پنجم: چگونگی ابلاغ و آغاز پروژه
بخش سوم: زمان‌بندی پروژه
فصل ششم: شبکه CPM، ابزاری برای زمان‌بندی پروژه
فصل هفتم: چگونگی تنظیم زمان‌بندی پروژه
فصل هشتم: زمان‌بندی مرحله مهندسی
فصل نهم: انواع شبکه‌های استاندارد
بخش چهارم: برآورد و کنترل هزینه پروژه
فصل دهم: برآورد عوامل هزینه پروژه
فصل یازدهم: کاربرد تجزیه و تحلیل اقتضایی، مخاطره و حساسیت در ..
فصل دوازده: کنترل هزینه پروژه‌های جدید
بخش پنجم: پیگیری، ارزیابی و نظارت پروژه
فصل سیزدهم: کنترل پیشرفت پروژه با استفاده از منحنی زنگی شکل و منحنی s
فصل چهاردهم: پیش‌بینی نتایج پروژه با استفاده از روند آن
بخش ششم: مدیریت تدارکات پروژه
فصل پانزدهم: چگونگی ارزیابی پیشنهادها در مورد تأمین اقلام و تجهیزات اساسی
فصل شانزدهم: فراگرد تدارکات و بررسی منابع و عرضه‌کنندگان با هدف...
فصل هفدهم: تهیه گزارشهای بازرسی
بخش هفتم: مدیریت پروژه از طریق نرم‌افزاهای مدیریت پروژه
فصل هجدهم: تهیه نرم‌افزارهای مدیریت پروژه
ضمایم

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «مدیریت پروژه» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :