تمدن اسلامی در عصر عباسیان

Islamic Civilization in Abbasid's Periodکد کتاب : ۸۵۹
نویسنده (ها) : دکتر محمدکاظم مکى
Mohammad Kazem Makki , PhD
مترجم (ها) : دکتر محمد سپهرى
Mohammad Sepehri , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۰۹ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۱
شابک : 978-964-459-903-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۳
آخرین نوبت چاپ : ۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۴۹۲
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

مقدمه مترجم
مقدمه مؤلف

بخش اول: تمدن، عصر، سرزمین
فصل اول: مفهوم تمدن و ویژگیهای آن
فصل دوم: عصر عباسی و گستره جغرافیایی آن

بخش دوم: جامعه عباسی و احوال معیشت
فصل اول: ساختار جامعه عباسی
فصل دوم: مجتمعهای مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی
فصل سوم: احوال معیشت در عصر عباسی
فصل چهارم: اعیاد، مناسبتها و جشنها

بخش سوم: سازمان اداری، مالی و اقتصادی عصر عباسی
فصل اول: امور اداری و مالی
فصل دوم: امور اقتصادی و عمران اراضی در عصر عباسی
فصل سوم: صنعت، تجارت و ارتباطات

بخش چهارم: فرهنگ در عصر عباسی
فصل اول: منابع و مراکز فرهنگ در عصر عباسی
فصل دوم: اندیشه در عصر عباسی
فصل سوم: ادبیات و هنر در عصر عباسی

خاتمه
فهرستها
1. آیات
2. روایات
3. اشعار
4. اشخاص
5. گروهها
6. جایها
7. کتابها
8. منابع و مآخذ

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (گرایش تاریخ و تمدن) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :