بررسی فقهی عقد بیمهکد کتاب : ۱۹۵۱
نویسنده (ها) : ناصر نیکخو امیری
Naser Nikkhu Amiri
دسته کتاب : کتاب‌ها
طرف‌های مشارکت : مرکز فقهی ائمه اطهار
آخرین بروزرسانی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
شابک : 978-600-02-0239-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۴
آخرین نوبت چاپ : ۲
تعداد صفحات : ۲۱۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی
بیمه یکی از کاربردی‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات مؤثر در رفع معضلات و تبعیض‌های ناروا و برقراری عدالت اجتماعی است. از آنجا که موضوع مشروعیت بیمه به طور شایسته در کتاب‌های فقهی شیعه نیامده است، بررسی و تحقیق در خصوص این موضوع می‌تواند با از میان برداشتن موانع شرعی و فراگیر شدن عقد بیمه، به نشاط اجتماعی و اقتصادی، اشتغال‌زایی و رونق فعالیت‌های مهمی چون کسب و تجارت، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، فناوری و مؤسسات مالی یاری رساند. این نوشتار که به بررسی فقهی قراردادهای بیمه و اقسام آن پرداخته است، می‌تواند بستری مناسب جهت دانش‌افزایی و پژوهش برای دانش‌وران و محققان ارجمندی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ایجاد نماید.

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم بیمه و تاریخچه پیدایش آن
فصل دوم: اقسام بیمه
فصل سوم: اصول بنیادی بیمه
بخش دوم: صحت عقد بیمه بر اساس ادله عام
فصل اول: عمومات ادله وفای به عقد
فصل دوم: عمومات تجاره عن تراض
فصل سوم: حدیث «المؤمنون عند شروطهم»
فصل چهارم: عمومات نفوذ صلح
فصل پنجم: سیره عقلا
بخش سوم: صحت عقد بیمه بر اساس ادله خاص
فصل اول: جعاله
فصل دوم: تطبیق عقد بیمه بر هبه
فصل سوم: تطبیق عقد بیمه بر ضمان
فصل چهارم: تطبیق عقد بیمه بر اجاره
بخش چهارم: موانع صحت
فصل اول: ربا
فصل دوم: غرر
فصل سوم: قمار و رهان
فصل چهارم: تعلیق در عقد بیمه
منابع


فصل چهارم: سرمایه انسانی

فصل پنجم: منافع اقتصادی ـ اجتماعی آموزش

فصل ششم: بازدهی آموزشی

فصل هفتم: آموزش ضمن خدمت

فصل هشتم: رویکردهای متفاوت به نقش آموزش

فصل نهم: آموزش و توسعه اقتصادی

کتابنامه

نمایه

فهرست جداول

فهرست شکلها

در پایان هر فصل جمع‌بندی همان فصل آمده است.
کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق خصوصی درس «حقوق مدنی» به عنوان منبع کمک‌درسی در مقطع کارشناسی ارشد و برای استفاده دانشجویان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی تدوین شده است.
ارسال با ایمیل: