قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده

Applied Jurisprudence Rules in Family Lawکد کتاب : ۲۴۴۵
نویسنده (ها) : دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
Seyed Abolghasem Naghibi , PhD
ناشر : سمت
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-02-2310-6
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۲۶۴
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

کتاب قواعد فقه کاربردی در حقوق خانواده مشتمل بر مستندات قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج، شروط، غرور الحاکم ولی الممتنع، رضاع، فراش، زوجه بودن مطلقه رجعیه، تعارض اصل و ظاهر، بیّنه اقرار و الزام است. در این کتاب موارد و مصادیق بسیاری از کاربردهای قواعد فقه در گستره حقوق خانواده ارائه شده است. دانشجویان، قضات و پژوهشگران فقه و حقوق می‌توانند با امعان نظر در نحوه تطبیق هر قاعده بر موارد آن از ناحیه فقیهان بزرگ و حقوق‌دانان برجسته، روش تطبیق آنان را در مصادیق و موارد نوپدید به کار گیرند.

پیشگفتار
فصل اول: کلیات قواعد فقه
فصل دوم: قاعدة لاضرر (1)
فصل سوم: قاعدة نفی عسر و حرج (2)
فصل چهارم: قاعدة شروط (3)
فصل پنجم: قاعدة غرور (4)
فصل ششم: قاعدة الحاکم ولیّ الممتنع (5)
فصل هفتم: قاعدة رضاع (6)
فصل هشتم: قاعدة فراش (7)
فصل نهم: قاعدة زوجه بودن مطلقة رجعیه (8)
فصل دهم: تعارض اصل و ظاهر (9)
فصل یازدهم: قاعدة بیّنه (10)
فصل دوازدهم: قاعدة اقرار (11)
فصل سیزدهم: قاعدة الزام (12)
فهرست منابع

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته الهیات (فقه و حقوق اسلامی) در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس« قواعد فقه مدنی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی و رشته فقه و حقوق اسلامی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :