مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی

Global Managementگروه‌ها : مدیریت
کد کتاب : ۴۵۱
نویسنده (ها) : دکتر شمس‌السادات زاهدی
Shamsosadat Zahedi , PhD
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ انتشار : بهمن ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-398-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۷۹
آخرین نوبت چاپ : ۱۰
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۷۷۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار چاپ هشتم

فصل اول: کلیات
فصل دوم: سیر تطور مدیریت فراملی و جهانی
فصل سوم: ویژگیهای مدیران سازمانهای فراملی و جهانی
فصل چهارم: سازماندهی در مدیریت فراملی و جهانی
فصل پنجم: کنترل سازمانهای فراملی و جهانی
فصل ششم: رهبری در عرصه فراملی و جهانی
فصل هفتم: اثربخشی گروههای کار
فصل هشتم: هم‌افزایی فرهنگی
فصل نهم: ارتباطات فراملی و جهانی
فصل دهم: مذاکرات فراملی و جهانی
فصل یازدهم: مدیریت منابع انسانی در عرصه فراملی و جهانی
فصل دوازدهم: آموزش مدیران فراملی و جهانی
فصل سیزدهم: نظام روابط کار در عرصه فراملی و جهانی
فصل چهاردهم: اخلاقیات در مدیریت فراملی و جهانی
فصل پانزدهم: ریسک سیاسی

منابع
واژه‌نامه
فهرست اعلام
فهرست مکانها
فهرست راهنمای موضوعی

چاپ هشتم ویراست 2: با تجدید نظر و اصلاحات

این کتاب برای دانشجویان رشته مدیریت به عنوان منبع اصلی و مکمل برای دروس «مدیریت تطبیقی» و «مدیریت رفتار سازمانی بین‌المللی»، هر یک به ارزش 3 واحد تدوین شده است. امید می‌رود علاوه بر جامعه دانشگاهى، مسئولان و دست‏اندرکاران وزارتخانه‌‏ها و سازمانهایى که نمایندگیهایى در خارج از کشور دارند و آنانى که فعالیتهایى را در فراسوى مرزهاى کشور انجام مى‌‏دهند اعم از بخش عمومى و خصوصى نیز از آن بهره‌‏مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :