نظام جامع یادگیری الکترونیکی (الزامات آموزشی، فنی و سازمانی)

Integrated E-Learning : Implications for Pedagogy, Technology and Organizationگروه‌ها : علوم تربیتی
کد کتاب : ۱۴۹۵
نویسنده (ها) : ویم یوخم ، یرون وان مرینبور ، راب کوپر
Wim Jochems , Jeroen Van Merrienboer , Rob Koper
مترجم (ها) : دکتر بی بی عشرت زمانی ، سیدمجید عبدالهی
B. E. Zamani , PhD , S. M. Abdollahi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : مرداد ۱۴۰۲
شابک : 978-964-530-643-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۰
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۷۶
مرحله تولید : تجدید چاپ
قیمت : ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی خرید نسخه الکترونیکی

بیشتر آموزشگران و استادان در حال حاضر با این مسئله مواجه‌اند که چگونه باید شیوه‌های جدید یادگیری را با راهبردهای فعلی یاددهی ـ یادگیری در محیط کلاس و کار تلفیق و یکپارچه سازند. مؤلفان در این کتاب به مطالعه و بررسی عمیق موضوع ارزشمند یادگیری الکترونیکی می‌پردازند و بر این عقیده‌اند که این نوع یادگیری صرفاً به دیجیتالی کردن محتوای آموزش سنتی محدود نمی شود، بلکه رویکرد جدیدی است که برای طراحی و تشکیل یک نظام آموزشی خوب همه جوانب سازمانی، آموزشی و فنی آن را مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار می دهد. در این کتاب بیش از پنج سال تجربه کار عملی مؤلفان در زمینه آموزش از راه دور مبتنی بر وب در دانشگاه اوپن هلند منعکس شده است. خواندن این کتاب به تمام کسانی که در طراحی، پیاده‌سازی، ارائه و اجرای دروس الکترونیکی یا دوره‌های کارآموزی برخط نقش دارند، توصیه می‌شود.

نظام جامع یادگیری الکترونیکی
یادداشتهایی درباره ویراستاران
پیشگفتار ویراستار کل مجموعه
دیباچه

کلیاتی درباره نظام جامع یادگیری الکترونیکی (ویم یوخم، یرون وان مرینبور و راب کوپر)
فصل اول: طراحی آموزشی نظام جامع یادگیری الکترونیکی (یرون وان مرینبور، تئو باستیانز
و آلبرت هوگولد)
فصل دوم: طراحی محیطهای یکپارچه و مشارکتی یادگیری الکترونیکی (پل کیرشنر، یان ـ ویلم
استرایباس و کارل کراینز)
فصل سوم: ارزیابی عملکرد فراگیران در نظام جامع یادگیری الکترونیکی (دومینیک سلویمانز و
راب مارتنز)
فصل چهارم: محیط یادگیری الکترونیکی تجارت مجازی: ... (دارکو جانس، مارک وان لیکن و
وسل اسلوت)
فصل پنجم: فناوریهای یادگیری در یادگیری الکترونیکی: الگوی قلمرو جامع (راب کوپر)
فصل ششم: زبان الگوسازی آموزشی (هنری هرمنز، ژوسلین مندرولد و هیوبرت ووگن)
فصل هفتم: طراحی رابط کاربر برای دوره‌های دیجیتال (هیوب تابرز، لیسبث کستر، هانس
هیومل و راب نادولسکی)
فصل هشتم: ارزشیابی کاربردپذیری نظام جامع یادگیری الکترونیکی (فرد پاس و الگا فیرسووا)
فصل نهم: فرایندهای کاری توسعه دوره‌های آموزشی در نظام ... (کاتلین سلویمانز، راب کوپر و
ویل گیزبرت)
فصل دهم: آیا اشیاء یادگیری پاسخگوی وضع نامساعد اقتصاد دانش هستند؟ (پیتر اسلوپ)
فصل یازدهم: مدیریت و سازمان نظام جامع یادگیری الکترونیکی (مارسل وان درکلینک و ویم
یوخم)
فصل دوازدهم: تعلیم و مربیگری در محیطهای یکپارچه یادگیری الکترونیکی (هنی بوشویزن و پل
کیرشنر)
فصل سیزدهم: پیاده‌سازی نظام جامع یادگیری الکترونیکی (ویم وسترا)
فصل چهاردهم: ارزشیابی نظام جامع یادگیری الکترونیکی (تئو باستیانز، جو بون و راب مارتنز)
فصل پانزدهم: سخن پایانی (ویم یوخم، یرون وان مرینبور و راب کوپر)

واژه‌نامه

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع فرعی دروس «طراحی نظامهای آموزشی» در رشته تکنولوژی آموزشی و «تکنولوژی آموزشی پیشرفته» در رشته برنامه‌ریزی آموزشی و «راهبردهای تولید محتوا در دوره‌های آموزش الکترونیکی» در رشته‌های فناوری اطلاعات و مهندسی رایانه ترجمه شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :